Publicerad: 30 mars 2016

Nyhet

Stort intresse för nationell bostadsupphandling

Kommunernas intresse för ett nationellt ramavtal för bostäder är mycket stort. Det visar en enkätstudie som SKL har gjort.

SKL ska i år, med hjälp av SKL Kommentus Inköpscentral (SKI), upphandla ett nationellt ramavtal för bostäder. Målet är att kommuner ska kunna använda ramavtalet för att snabbt få fram bra och prispressade bostäder som passar in i många miljöer.

Nio av tio vill använda ramavtalet

SKL har, i en enkät, frågat kommunerna om deras intresse för ramavtalet och vilka bostäder de vill ska kunna byggas genom det. Nu har svaren sammanställts. 190 kommuner med nästan 70 procent av landets befolkning har svarat. Nästan nio av tio av de kommuner som svarat uppger sig ha intresse för att använda ramavtalet.

Gunilla Glasare, avdelningschef tillväxt och samhällsbyggnad, SKL.

– Viljan är stor bland kommunerna att hitta lösningar på bostadsbristen. Genom att upphandla ett nationellt ramavtal vill vi ge dem bättre förutsättningar att lyckas med det. Vi arbetar nu för att avtalet ska möta kommunernas varierande behov i största möjliga utsträckning, säger Gunilla Glasare, avdelningschef på SKL.

Stor kundgrupp för företag som levererar bostäderna

Från och med i dag, onsdag, kan företag lämna sitt intresse för att få delta i upphandlingen och därmed kunna bli leverantör av bostäderna i ramavtalet.

– Det stora intresset från kommunerna visar att det finns en omfattande kundgrupp för de företag som slutligen kan få leverera bostäderna. Det finns goda förutsättningar att åstadkomma ett nationellt industriellt bostadsbyggande, säger Gunilla Glasare.

– Företagen har nu chansen att göra en avgörande insats för att bygga bort bostadsbristen, och att utveckla bättre produkter till lägre kostnader. Erfarenheter visar att ramavtal är en stark drivkraft för sådan produktutveckling.

Sammanfattning av resultaten i enkäten

86 procent av de 190 kommuner som svarat på enkäten uppger att de är intresserade av att nyttja ett färdigt ramavtal från SKL. Hur många bostäder som behövs varierar i kommunerna, många uppger att det rör sig om mellan 20 och 200 lägenheter. Behovet av lägenheter med två rum och kök är störst, åtta av tio kommuner har detta behov. Ettor och treor efterfrågas i drygt 60 procent av kommunerna. Fyrarummare efterfrågas i drygt 30 procent av kommunerna.
60 procent av kommunerna uppger att de har färdig detaljplanelagd mark som bostäderna i ramavtalet kan byggas på. Det innebär att bostäderna kan byggas ännu snabbare när ramavtalet är färdigt.

Resultat av enkät om ramavtal för bostäder (PDF, nytt fönster)

Resultaten i enkäten finns endast presenterade på nationell nivå, inte per kommun.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!