Publicerad: 15 januari 2018

Nyhet

Stort intresse för feriejobb i kommunerna

Under sommaren 2017 fick 85 000 ungdomar ett feriejobb i kommuner, landsting och regioner. Det innebär att sju av tio sökande fick ett jobb.

Per-Arne Andersson.

Årets uppföljning av feriejobben i kommuner, regioner och landsting visar att 82 000 unga erbjudits ett jobb inom kommunen under sommaren, och 3 000 inom landsting och region. Det innebär att 69 procent av de sökande till kommunerna fick ett feriejobb, medan motsvarande andel i landstingen och regionerna var knappt 15 procent.

– Även om långtifrån alla som söker får en plats så är det glädjande att så många unga får och tar chansen att prova på ett feriejobb i vår sektor. Feriejobben är för många unga en första kontakt med arbetslivet, och fyra av tio uppger att de kan tänka sig ett liknande jobb i framtiden, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef på Sveriges Kommuner och Landsting.

Chans bryta könsmönster

I SKL:s enkät uppger 70 procent av de svarande kommunerna och samtliga landsting/regioner att de har en strategi när det gäller feriejobben. Det syftar främst till att marknadsföra sig som framtida arbetsgivare och visa upp de yrken som finns. Kommunerna prioriterar här att visa upp barn- och äldreomsorg.

Ungefär 30 procent av kommunerna uppger att de aktivt arbetar med att bryta könsmönstret.

– Vi kan se att andelen kommuner som arbetar aktivt för att få in fler män i sektorn, till exempel till förskolan, har ökat något jämfört med 2016. Och vi tror att det finns mer att göra. Feriejobben är en utmärkt chans att visa ungdomarna att det är kompetensen som avgör lämplighet, inte könet, säger Per-Arne Andersson.

I kommunerna var könsfördelningen bland feriejobbarna överlag jämn, med 49 procent kvinnor. Större skillnad var det i landstingen och regionerna där 61 procent av feriejobbarna var kvinnor.

  • Sedan SKL inledde arbetet med att följa kommunernas och landstingens/regionernas arbete med feriejobb har antalet platser nästan tredubblats. Från 30 000 2008 till 82 000 2017.
  • Totalt fick 82 000 ungdomar ett feriejobb i en kommun och 3 000 ungdomar i ett landsting eller en region.
  • Både bland kommuner och landsting/regioner är det vanligast att erbjuda feriejobb till unga i åldern 16 – 18 år
  • Enkäten har besvarats av 91 procent av kommunerna och 90 procent av landstingen/regionerna.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!