Publicerad: 8 september 2016

Nyhet

Större andel elever tar gymnasieexamen

Andelen elever som tar gymnasieexamen ökar. En förklaring kan vara bättre matematikresultat. Samtidigt riskerar en stor grupp elever att hamna utanför arbetsmarknaden efter ofärdiga studier.

Per-Arne Andersson

I rapporten Öppna jämförelser – Gymnasieskola 2016 jämför SKL resultat mellan kommuner. Årets tema är nyanlända elever.

– Andelen elever som fullföljer gymnasiet ökar. Ökningen kan ha flera orsaker, bland annat har fler elever det senaste året blivit godkända i kursen Matematik 1, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef på SKL.

Ett centralt mått i rapporten är andelen elever som uppnådde examen inom fyra år läsåret 2014/15. Resultaten varierar mellan kommunerna även om skillnaderna är större mellan och inom skolor. De bästa kommunresultaten ligger strax under 90 procent. På nationell nivå uppnådde 69 procent examen inom fyra år.

– En stor och viktig utmaning är hur kommuner och skolor ska stödja och motivera den stora grupp elever som inte fullföljer gymnasiet. Ett sådant arbete börjar redan i grundskolan. Samhället har inte råd med att en så stor grupp unga inte klarar sina studier. Varje individ är unik och måste ses som en tillgång, säger Per-Arne Andersson.

Studieavbrott ställer stora krav

Ett stöd för huvudmännen är att lära av de framgångsrika metoder som finns för att förebygga avbrott från skolan. Sedan flera år driver SKL projektet Plug In i samarbete med flera kommuner.

Särskilt viktigt är att organisera utbildning för nyanlända i gymnasieåldern, en grupp som ökade stort inte minst under 2015 och där skolkunskaperna kan variera från mycket goda till obefintliga. I rapporten presenterar tre kommuner sitt arbete.

– Skolor är ofta skickliga på att erbjuda anpassad undervisning. Men elevernas behov är stora och kompetensen finns inte alltid i skolan. Därför behöver myndigheter och huvudmän samverka och komma med nya lösningar. Jag hoppas att höstens gymnasieutredning kommer med konkreta förslag, säger Per-Arne Andersson.

Öppna jämförelser – Gymnasieskola 2016

  • Andelen elever som uppnådde examen inom tre år ökade från 63 till 65 procent mellan läsåren 2013/14 och 2014/15.
  • Det finns stora skillnader mellan elever som läst yrkesprogram respektive högskoleförberedande program samt mellan kvinnor och män. Störst andel som fått examen inom tre år har kvinnor som läst högskoleförberedande program, 79 procent.
  • Kommunala skolor i Borgholm (tillhör Kalmarsunds gymnasieförbund), Överkalix och Vellinge har störst andel elever med examen inom fyra år, omkring 90 procent.
  • Ydre, Oxelösund och Bjurholm har störst andel folkbokförda elever med examen inom fyra år.
  • Antalet förstaårselever på språkintroduktion har ökat med nästan 78 procent de senaste fem åren, från ca 7 600 till 13 500 elever.
  • I databasen Kolada ges möjligheter till lokala jämförelser på både skol- och kommunnivå, i analysverktyget Jämföraren.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!