Publicerad: 28 mars 2019

Nyhet

Större andel elever tar examen inom tre år

Andelen elever som tar examen inom tre år ökar för femte året i rad. Genomströmningen har alltså förbättrats i många kommuner. Det visar årets Öppna jämförelser – Gymnasieskola.

Per-Arne Andersson.

Per-Arne Andersson.

Årets rapport visar att 73 procent av eleverna som påbörjat ett yrkesprogram vid kommunala skolor år 2015 nådde examen 2018. Motsvarande andel för högskoleförberedande program var 79 procent.

En jämförelse av samtliga fem årskullar som slutfört gymnasieskolan sedan den reformerades 2011 visar att andelen som tar examen inom tre år efter att ha påbörjat ett nationellt program totalt sett har ökat från drygt 71 procent år 2014 till 76 procent år 2018. Samtidigt finns stora skillnader mellan kommunerna.

Nytt i årets rapport

Med Öppna jämförelser får kommunerna stöd i sin analys av sina gymnasieresultat. Det finns många faktorer att ta hänsyn till i den analysen, exempelvis vilka program som kommunen anordnar och hur elevsammansättningen ser ut.

– I databasen Kolada kan kommunerna när som helst gå in och titta på sina resultat och göra olika jämförelser. Nytt för i år är att de där kan välja ut och jämföra sig med kommuner som har liknande socioekonomiska förutsättningar, säger Per-Arne Andersson, chef för avdelningen för utbildning och arbetsmarknad, SKL.

Nytt för i år är också att rapporten publiceras i ett nytt webbformat där läsaren enklare kan välja ut vilka avsnitt hen är mest intresserad av.

Introduktionsprogrammen en utmaning

Genomströmningen bland elever som påbörjat sin utbildning på något av introduktionsprogrammen är fortfarande låg. Sett till samtliga skolor är det bara runt 15 procent av eleverna som når examen inom fyra år, och på kommunala skolor är den ytterligare en procentenhet lägre.

– Det är bekymmersamt att genomströmningen för de som påbörjat utbildningen på ett introduktionsprogram är så låg. Här tror vi att det finns mycket som huvudmännen kan göra för att vända utvecklingen. Det kommer vi bland annat att uppmärksamma under årets Skolriksdag den 6-7 maj på ett seminarium om hur man lyckas med introduktionsprogrammen, säger Per-Arne Andersson.

Inom ramen för SKL-satsningen Uppdrag fullföljd utbildning drivs också två projekt där introduktionsprogrammen är i fokus. Yrk In, som handlar om att stärka kopplingen mellan introduktionsprogram, yrkesprogram och arbetsmarknad, och Improve som fokuserar på att förkorta tiden på introduktionsprogrammen för nyanlända ungdomar.

Vad händer efter examen?

För första gången redovisar vi i Öppna jämförelser - Gymnasieskola uppgifter om övergången till arbete och studier för elever som fått examen från den reformerade gymnasieskolan. Det handlar om elever som gick ut gymnasiet med examen 2014. Av dessa befann sig 74 procent i en etablerad ställning på arbetsmarknaden eller i studier 2016.

  • Jämför man samtliga fem årskullar som slutfört gymnasieskolan sedan den reformerades 2011 så har andelen som tar examen inom tre år ökat från drygt 71 procent år 2014 till 76 procent år 2018. Det innebär att cirka 4000 elever fler nådde examen inom tre år 2018 jämfört med 2014.
  • Av eleverna som påbörjat ett yrkesprogram vid kommunala skolor år 2015 nådde 73 procent examen 2018. Motsvarande andel för högskoleförberedande program var 79 procent.
  • Genomströmningen bland elever som påbörjat sin utbildning på något av introduktionsprogrammen är låg. Sett till samtliga skolor är det runt 15 procent av eleverna når examen inom fyra år, och på kommunala skolor är den ytterligare en procentenhet lägre.
  • På kommunnivå varierar den totala andelen elever i kommunala skolor med examen inom fyra år stort. Hälften av landets kommuner har ett värde som ligger mellan 61 och 75 procent (här ingår såväl nationella program som introduktionsprogram).

Karin Hedin
Utredare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!