Publicerad: 26 november 2019

Nyhet

Stor nöjdhet med vattenkvalitet och avfall

I en studie som SKL gjort ger medborgarna mycket goda omdömen på kvaliteten på kranvattnet och kommunens hantering av avfall. Men det finns ett missnöje med vägarnas standard.

Peter Haglund, chef för sektionen för infrastruktur och fastigheter

Peter Haglund

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har genomfört en enkätstudie, som drygt 100 kommuner har valt att delta i. Medborgarna i dessa kommuner har fått lämna omdömen om kommunernas arbete med det som kallas kommunal teknik, till exempel hanteringen av vägar, parker, vatten och avlopp.

– Syftet med studien är att ge stöd för uppföljning och utveckling i kommunernas verksamheter. Kommunerna vill veta hur medborgarna ser på den kommunala servicen för att på så sätt identifiera förbättringsområden, säger Peter Haglund, chef för sektionen för infrastruktur och fastigheter på SKL.

9 av 10 nöjda med vattenkvaliteten

SKL presenterar varje enskild kommuns resultat och det sammanslagna resultat för alla deltagande kommuner. Det sammanslagna resultatet visar att hela 9 av 10 invånare är nöjda med kvaliteten på sitt kranvatten. 8 av 10 är nöjda med den egna kommunens hantering av avfall och 7 av 10 är nöjda med skötseln av parker.

– Det är glädjande att kommunerna får så bra omdömen. Kommunerna gör stora insatser, vilket uppmärksammas och uppskattas, säger Peter Haglund.

Sämre omdömen för vägstandarden

På andra undersökta områden är resultaten inte lika bra. Knappt 6 av 10 invånare är nöjda med snöröjningen. När invånarna tycker till om standarden på vägar uppger endast 3 av 10 invånare att de är nöjda.

– Det är tyvärr ett lågt betyg som visar att standarden på kommunala vägar generellt sett behöver bli bättre. Det finns ofta ett missnöje med underhållet av vägarna. När det gäller cykelvägar framgår det också att många vill att cykelvägarna blir fler och binds ihop bättre än i dag, säger Peter Haglund.

Fakta

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har sedan 1992 erbjudit Sveriges samtliga kommuner att delta i undersökningen där kommuninvånarna får tycka till om hur den kommunala tekniken – skötseln av gator, parker, vatten och avlopp, avfallshantering samt kommunkommunikationen – fungerar. Årets undersökningsomgång är den tionde i ordningen och den genomförs vart tredje år.

Ulrika Appelberg
Handläggare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!