Publicerad: 4 april 2016

Nyhet

Stora vinster med samordning av läkemedelsavtal

Sverige sparar en kvarts miljard och vinner mer jämlik användning av läkemedel när landstingen samordnar sig och förhandlar med läkemedelsföretagen.

Det visar en summering av de överenskommelser som gäller nya läkemedel mot hepatit C samt två läkemedel mot prostatacancer under 2015.

Landstingens samverkansmodell för läkemedel som bland annat omfattar ordnat införande och utökat gemensamt agerande i förhandlingssituationer med läkemedelsföretag är etablerad sedan 2015. För flera av de läkemedel som omfattas av ordnat införande har landstingen i samverkan med Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) och berörda läkemedelsföretag tecknat överenskommelser i samband med att TLV fattat förmånsbeslut. En summering visar att utfallet uppgår till mer än en kvarts miljard.

Anders Henriksson

– Överenskommelserna kan ha relativt stor ekonomisk betydelse för landstingen och därmed även staten. Men framförallt visar resultatet på att samverkan fungerat så att patienterna i hela Sverige snabbt fått dessa läkemedel, säger Anders Henriksson, vice ordförande för Sveriges Kommuner och landsting.

Minskade skillnader

Landstingen, TLV och läkemedelsföretagen har tillsammans åstadkommit överenskommelser som bland annat betytt att läkemedel mot prostatacancer kunnat inkluderas i förmånssystemet där det tidigare inte varit möjligt. För hepatit C-läkemedel har överenskommelserna till exempel minskat skillnader i kostnad som beror på hur lång behandlingstid som patienterna behövt.

– Arbetet har bidragit till att nya läkemedel snabbt och jämlikt har nått patienterna. Samverkansmodellen, arbetet med ordnat införande och de överenskommelser som tecknats är angelägna förutsättningar för att se till att kostnadseffektiva nya läkemedel når patienterna, säger Anders Henriksson.

Viktiga erfarenheter

Han påpekar vikten av att regeringen nu tillvaratar de erfarenheterna i den nu aviserade utredningen kring prissättningen av läkemedel.

– Landstingen behöver stärkta möjligheter att påverka villkor och prissättning, annars riskerar den konstruktiva samverkan som etablerats att påverkas negativt. Det kan försämra förutsättningarna för såväl patienter, finansiärer som läkemedelsföretag.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!