Publicerad: 10 september 2015

Nyhet

Stöd till kommuner viktigt för snabb etablering

SKL ser positivt på de satsningar som regeringen idag lagt fram för nyanländas etablering i Sverige. Men ytterligare insatser behövs.

Lena Micko.

Satsningar som välkomnas är till exempel fler behöriga lärare i svenska som andra språk i skolan och inom SFI, ökade resurser för att synliggöra och ta till vara nyanländas kompetens samt en fortsatt satsning på snabbspåren.

– Det är bra att regeringen nu tar kommunernas situation på allvar och tillför resurser för att förbättra mottagandet. Även om den aviserade höjningen av ersättningen inte når hela vägen fram är det ett stort steg i rätt riktning, säger SKL:s ordförande Lena Micko.

En stor grupp människor utomhus i stadsmiljö.

Många av satsningarna möter de förslag som SKL lagt fram, bland annat i 35-punktsprogrammet för ett hållbart asyl- och flyktingmottagande.

– Även om vi ser positivt på satsningarna så får man inte glömma bort att det behövs en total översyn av mottagningssystemen för ensamkommande barn, asylsökande och flyktingar med uppehållstillstånd. Vi hörde ingenting om det idag men förutsätter att en sådan översyn kommer till stånd, säger Lena Micko.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!