Publicerad: 25 juli 2018

Nyhet

Stöd och information i läge med värme, torka och bränder

SKL ger stöd till kommuner, landsting och regioner i rådande läge med torka, höga temperaturer och allvarliga bränder i skog och mark samt kring konsekvenser för bland annat vård och omsorg.

Stöd och informationsmaterial finns på skl.se samt på olika myndigheters webbplatser (se länkar nedan).

SKL:s kansli får främst arbetsgivarfrågor, men också juridiska och administrativa frågor. Vi stöttar också i frågor som rör beredskap i förberedande syfte och när behov finns.

Aktuella arbetsgivarfrågor i samband med pågående bränder

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har i samband med kriser ansvaret för stöd och samordning på nationell nivå.  På MSB:s webbplats finns mer information, exempelvis om hur kommuner kan ansöka om ersättning för kostnader vid omfattande räddningstjänstinsatser. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Om du som arbetar i kommun, landsting eller region inte hittar svaren på dina frågor hos MSB eller hos andra myndigheter, hör av dig till SKL.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!