Publicerad: 29 juni 2018

Nyhet

Stöd i frågor om ny möjlighet till uppehållstillstånd

SKL har tagit fram ett stöd till kommuner, landsting och regioner kring nya regler för de unga vuxna, som kan söka uppehållstillstånd om de studerar eller har för avsikt att studera.

Från den 1 juli 2018 kommer cirka 9 000 unga vuxna, före detta ensamkommande barn, att kunna söka och få uppehållstillstånd om de studerar, eller har för avsikt att studera. De ungdomar som omfattas av reglerna har möjlighet att ansöka om uppehållstillstånd vid ett tillfälle och ansökan ska ha kommit in till Migrationsverket senast den 30 september 2018. Uppehållstillståndet är 13 månader långt, därefter kan ungdomarna söka förlängt tillstånd. Migrationsverket ansvarar för att pröva frågan om uppehållstillstånd.

SKL har samlat aktuella frågor och besvarat dessa utifrån befintligt regelverk som ett stöd till kommuner, landsting och regioner. Promemorian kan hjälpa våra medlemmar att se vilka konsekvenser reglerna får samt vad som gäller kring statlig ersättning. Det är upp till kommuner, landsting och regioner att välja hur de agerar.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!