Publicerad: 31 januari 2018

Nyhet

Stöd för klimatsmart upphandling måste förbättras

Upphandlingsmyndighetens stöd för klimatsmarta offentliga inköp möter inte kommunernas, landstingens och regionernas förväntningar, visar en ny studie.

Gunilla Glasare.

Gunilla Glasare.

Offentlig sektor upphandlar varor och tjänster för över 600 miljarder kronor varje år.

– Genom att ställa bra och ambitiösa miljökrav kan såväl myndigheter som kommuner, landsting och regioner skynda på utvecklingen av ett miljövänligt Sverige. Vi förväntar oss att Upphandlingsmyndigheten förbättrar sitt stöd för klimatsmarta inköp, säger Gunilla Glasare, chef för avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad på SKL.

Miljökrav ofta inte till hjälp

SKL har låtit Miljöinstitutet IVL granska det stöd som Upphandlingsmyndigheten ger offentliga aktörer i deras arbete med att ställa miljökrav på upphandlade varor och tjänster. Myndigheten har en databas med förslag på krav att ställa, så kallade hållbarhetskriterier.

Granskningen visar att många kriterier är inaktuella och ofta inte ambitiösa nog för att bidra till miljöutveckling i kommuner, landsting och regioner. Mer än hälften av kriterierna är från 2014 eller ännu äldre. Två av tre är endast på en så kallad basnivå, som inte driver på förbättringar hos leverantörerna.

Så behöver upphandlingsstödet förbättras

SKL har sammanfattat synpunkter från kommuner, landsting och regioner på innehållet i hållbarhetskriterierna och hur de arbetas fram. Utifrån kartläggningen av uppmanas Upphandlingsmyndigheten att:

  • Hålla hållbarhetskriterierna uppdaterade. Miljöutvecklingen går fort och kriterier som inte uppdaterats på fyra år behöver därför ses över generellt. Föråldrade bör tas bort.
  • Höja ambitionsnivån. Ge fler förslag på hur offentliga aktörer kan ställa krav som driver på mer miljövänliga varor och tjänster.
  • Tydliggör vilka krav som ger störst miljönytta.
  • Ta fram hållbarhetskriterier på fler områden inom vården. Landsting och regioner efterlyser kriterier för sjukvårdens förbrukningsmaterial och vill att kriterierna för medicinsk-teknisk utrustning uppdateras.
  • Samarbeta med kommuner, landsting och regioner genom att involvera dem tidigt i framtagande av nya hållbarhetskriterier. Inrätta bra plattformar för dialog.

 

Bild 1 Årtal: För varje kriterium anges datum för senaste uppdatering. Spannet för uppdatering av kriterierna sträcker sig över ett tioårsintervall 2007-2017. Mer än hälften av kriterierna uppdaterades tidigare än 2015.

Bild 2: Ambitionsnivåer. Bland kriterierna finns många med flera olika ambitionsnivåer; Bas (B), Avancerad (A) eller Spjutspets (S). Detta möjliggör att offentlig upphandling kan driva utvecklingen framåt i den mån en upphandlande myndighet vill använda sitt upphandlingsarbete till att större allt större krav på sina leverantörer. Ett stort antal krav (64 %) finns dock endast på basnivå, vilket gör att denna möjlighet inte alltid ges.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!