Publicerad: 15 januari 2016

Nyhet

Stödboende bra men ersättning behöver ses över

SKL välkomnar den nya formen av boende för barn och unga. Men ersättningen till kommunerna behöver anpassas till den faktiska kostnaden. SKL har påtalat detta för regeringen i en skrivelse.

Håkan Sörman, vd, SKL

– Den nya formen av stödboende är bra eftersom alla ungdomar och barn som behöver boende inte har behov av vård och behandling i HVB-hem, säger Håkan Sörman, VD på Sveriges Kommuner och Landsting.

Ny boendeform

Från och med den 1 januari 2016 genomfördes en förändring i möjligheten till boende utanför det egna hemmet när det gäller placeringsformer för barn och unga. Förutom HVB-hem och familjehem infördes den nya boendeformen, stödboende i socialtjänstlagen.

Denna placeringsform gäller också för ensamkommande barn och ungdomar.

en illustration på två pojkar som sitter på en säng på ett HVB-hem.

Ersättningsschablonen för nytt stödboende införs från och med den 1 januari 2016 med en ersättning på 1 000 kronor per dygn.

I den utredning som låg till grund för beslutet, föreslogs att nivån på schablonen borde vara i intervallet 1000 - 1 300 kronor, där utredningen valde att utgå från det högre beloppet.

Finansieringsprincipen

Den nya förordningen har inte föregåtts av en gemensam beräkning och förhandling av beloppets storlek. Detta är särskilt viktigt i ett läge när det råder stor brist på bostäder och antalet barn i behov av boende är mycket omfattande, säger Håkan Sörman.

– Det är dessutom oroande att viktiga principer som gäller för relationen mellan staten och kommunerna helt och hållet åsidosätts. Kommuner och landsting ska inte behöva höja skatten eller prioritera om annan verksamhet för att finansiera statliga beslut. Det är inte rimligt, säger Håkan Sörman.

– Vi förväntar oss nu att ersättningsnivån gemensamt kostnadsberäknas och att nivån på schablonen anpassas efter den faktiska kostnaden, säger Håkan Sörman.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!