Publicerad: 15 november 2017

Nyhet

Stockholm stad – Sveriges Digitaliseringskommun 2017

Genom innovativa lösningar har kommunen lyckats skapa smarta digitala tjänster som underlättar vardagen för invånarna.

Stockholms stad tilldelades priset Sveriges DigitaliseringsKommun 2017 under en prisceremoni på Kvalitetsmässan i Göteborg på tisdagskvällen.

Juryns motivering:

“Årets vinnare har satt fokus på att skapa den smarta staden, där digitalisering bidrar till att skapa en attraktiv och hållbar plats för medborgare och företag. Genom ett kompetent ledarskap har Stockholm byggt upp en bred förmåga för att ta sig an stadens transformation med fokus på nytta och innovation. Här samsas robotar som låter sjuka barn vara med på distans i skolan med automatiserade processer kopplade till e-tjänster och breda insatser för att höja den digitala kompetensen. Samtidigt som staden arbetar löpande för att hitta smartare processer och nya samarbeten för att ta sig an stadens utmaningar. Förväntningar är stora på Stockholm att ta på sig ledartröjan nu när Sverige ökar takten mot en smartare välfärd.”

I juryn har företrädare ingått från Sveriges Kommuner och Landsting, Göteborgs universitet, IT & Telekomföretagen, Vinnova, eFörvaltning på Finansdepartementet, PwC och Kvalitetsmässan.

För mer information och kontakt:

Ann Hellenius, CIO Stockholms stad
Tfn: 08-508 295 90, e-post: ann.hellenius@stockholm.se

Henrik Edman, ansvarig för Kvalitetsmässan
Tfn: 070-521 10 66, e-post: henrik.edman@svenskamassan.se

Kvalitetsmässan arrangeras av Svenska Mässan i samverkan med Göteborgs stad, Västra Götalandsregionen, Sveriges Kommuner och Landsting samt SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!