Publicerad: 31 mars 2016

Nyhet

Stimulansmedel till cancervården

Samtliga landsting/regioner får medel för införande av 13 nya standardiserade vårdförlopp.

Totalt är det 203 miljoner kronor som fördelas mellan landstingen/regionerna.

Regeringen och SKL har en överenskommelse för kortare väntetider i cancervården 2016. Enligt överenskommelsen ska de landsting/regioner som vill ta del av de avsatta medlen lämna in en handlingsplan för införandet av 13 nya standardiserade vårdförlopp. Samtliga landsting har lämnat in handlingsplaner, och vid dagens regeringssammanträde beslutades det att samtliga landsting får pengar. Det gäller totalt 203 miljoner kronor som fördelas enligt det befolkningsunderlag som respektive landsting hade den 31 december 2015.

Fakta

Standardiserat vårdförlopp innebär förutbestämt och innehållsmässigt definierat utredningsförlopp som startar då en läkare har en välgrundad misstanke om cancer och slutar då patienten startat sin behandling. I beskrivningen av ett standardiserat vårdförlopp anges vad som ligger till grund för välgrundad misstanke om (en viss) cancer och vilka utredningar som ska göras för att ställa diagnos och fatta beslut om behandling och vilken maximal värdeskapande ledtid som gäller för vårdförloppet.

Landsting/region

kronor

Stockholm

45 983 285

Uppsala

7 298 261

Södermanland

5 846 456

Östergötland

9 183 740

Jönköping

7 167 880

Kronoberg

3 943 543

Kalmar

4 897 853

Gotland

1 182 657

Blekinge

3 219 907

Skåne

26 863 854

Halland

6 486 757

Västra Götaland

33 974 406

Värmland

5 685 556

Örebro

5 996 887

Västmanland

5 445 938

Dalarna

5 791 147

Gävleborg

5 807 364

Västernorrland

5 025 988

Jämtland

2 624 838

Västerbotten

5 427 433

Norrbotten

5 146 250

Totalt

203 000 000


Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!