Publicerad: 22 juni 2016

Nyhet

Statsbidrag till ökad bemanning är inte rätt väg att gå

Statsbidrag för ökad bemanning inom äldreomsorg var ett av de riktade bidrag som regeringen beslutade om förra året. SKL lyfter återigen frågan om att generella statsbidrag är bättre.

Kommunerna får åter igen kritik för att inte ha hunnit med att planera för och ansöka om ännu ett riktat statsbidrag för att öka bemanningen inom äldreomsorgen.

År 2015 fanns ett riktat statsbidrag på 995 miljoner kronor att fördela i syfte att öka bemanningen inom äldreomsorgen. Först i juli kom anvisningar från Socialstyrelsen där det angavs vad medlen fick användas till. I anvisningarna stod att medlen fick användas till att nyanställa stöd- och omvårdnadspersonal under perioden juli-december 2015.

Att anställa personer under så kort tid och med så kort framförhållning är svårt, av det skälet har 109 kommuner tvingats återbetala oförbrukade medel. Tio kommuner har också tvingats återbetala medel på grund av att den personal de anställt tillhört fel personalkategori. En kommun rekvirerade inga medel och 30 procent av kommunerna fick återbetala mer är 100 000 kronor, som mest återbetalade en kommun 13 miljoner kronor.

Lena Micko, Ordförande SKL

– SKL har länge drivit frågan om att medel som tillförs kommunala sektorn från staten, i första hand bör ges som generella och värdesäkrade bidrag. I april i år skickade vi en skrivelse till regeringen om detta och några av statsråden förstår också dilemmat för kommunerna. Vi kommer nu ta upp detta igen när vi träffar Finansdepartementet för överläggningar, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Utgångspunkten är att kommuner och landsting/regioner, inom ramen för lagarna och den kommunala självstyrelsen, svarar för utformningen och prioriteringen av de verksamheter som man har ansvaret för. Riktade statsbidrag kan vara motiverat i vissa fall, men den pågående utvecklingen är knappast rimlig. De riktade statsbidragen har ökat kraftigt de senaste åren och uppgår 2016 till cirka 120 stycken sammantaget. Dessutom medför de i många fall en omfattande administration – något som inte täcks av statsbidraget.

– Inom till exempel äldreomsorgen kan en satsning på ny teknik, ändrad organisation och nya arbetsmetoder vara lika bra. Det kan ge mer tid för brukarna och bättre arbetssituation för personalen, säger Lena Micko.

Färre och mer effektiva riktade statsbidrag till kommuner, landsting och regioner

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!