Publicerad: 7 juli 2019

Nyhet

Statsbidrag för ökad likvärdighet i skolan måste ändras

Sex kommuner ska betala tillbaka närmare 24 miljoner kronor av likvärdighetsbidraget. SKL kritiserar i en skrivelse till regeringen statsbidragets konstruktion och kräver förändringar.

Skolmiljö

SKL har skickat en skrivelse till regeringen med en uppmaning att konstruktionen och villkoren för statsbidraget för en likvärdig skola ska göras om.

– Likvärdighetsbidraget är krångligt och inskränker kommunernas möjligheter att styra resurser utifrån skolors och elevers behov. Istället riskerar statsbidragets konstruktion att leda till sänkt kvalitet och försämrad likvärdighet – tvärtemot vad som varit avsikten, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Många kommuner vittnar nu om en oro över att inte kunna ansöka om bidraget, eftersom de inte vill riskera återbetalningskrav. Störst är oron bland kommuner med minst ekonomiska marginaler, vilket också är de kommuner vars skolutveckling regeringen säger sig vilka stödja särskilt.

– Det är bra att Skolverket har fått ett uppdrag att följa upp det nya likvärdighetsbidraget. Men eftersom vi redan nu ser hur bakvänt det blivit i flera kommuner så hoppas jag att regeringen ger ett snabbt och tydligt besked om nödvändiga förändringar, säger Anders Knape.

SKL vill se färre riktade och fler generella statsbidrag till skolan. Bidragen skapar en kortsiktighet och ryckighet som försvårar för kommunernas planering, och en detaljstyrning som varken gynnar kommunernas möjligheter att ta sitt ansvar för skolutveckling eller elevernas kunskapsutveckling.

– De riktade statsbidragen försvårar för kommuner att hantera sin ekonomi väl. Likvärdighetsbidraget är ett tydligt exempel på denna problematik. säger Anders Knape.

Per-Arne Andersson
Avdelningschef utbildning och arbetsmarknad

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!