Publicerad: 16 december 2019

Nyhet

Statsbidragen måste öka konstaterar Långtidsutredningen

Statsbidragen behöver öka kraftigt till följd av den demografiska utvecklingen. Det är en av slutsatserna i Långtidsutredningen och som SKR hoppas ger avtryck i regeringens budget framöver.

Annika Wallenskog, chefsekonom SKR

Annika Wallenskog

Finansdepartementet presenterade idag Långtidsutredningen 2019 (LU) där den ekonomiska utvecklingen i Sverige har analyserats på lång sikt. Utredningen publiceras av departementet ungefär vart fjärde år och utgör ett underlag för den ekonomiska politiken.

Långtidsutredningen har den här gången särskilt fokuserat på ojämlikheter och inkomstskillnader, som sedan 80-talet har ökat mellan olika regioner och inkomstgrupper. Utredningen konstaterar också att statsbidragen till kommuner och regioner behöver öka kraftigt på grund av det ökade behovet av välfärd när en allt större andel av befolkningen utgörs av barn, unga och äldre.

Öka de generella statsbidragen

I utredningen beräknas att statsbidragen behöver öka från 2,2 till 3,8 procent av BNP fram till 2035 vid ett oförändrat välfärdsåtagande och oförändrade kommunalskatter. Beräkningen ligger i linje med den volym som både Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och regeringen nyligen har kommit fram till.

– Långtidsutredningen lyfter de ekonomiska utmaningar som vi länge har pekat på. Jag hoppas nu också att det här ska spegla sig i den ekonomiska politiken framöver och gå från ord till handling med att öka de generella och minska de riktade statsbidragen, säger Annika Wallenskog, chefsekonom på SKR.

Kompetensförsörjningen en nationell angelägenhet

Utredningen beräknar dessutom att om den nuvarande personaltätheten ska bibehållas behöver nästan hälften av den totala sysselsättningsökningen ske i kommuner, regioner och hos andra välfärdsutövare fram till 2035.

– Det här visar att staten måste ta ett ansvar för att utveckla och anpassa utbildningssystemet. Lärosäten behöver bli bättre på att utbilda för moderna välfärdsverksamheter samtidigt som välfärdssektorn behöver hitta nya arbetssätt och digitala lösningar för att lösa personalbristen, säger Annika Wallenskog.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!