Publicerad: 22 mars 2018

Nyhet

Statliga reformer kräver framförhållning

Riksrevisionens granskning visar att staten brister i tillämpning av finansieringsprincipen. SKL instämmer i att statliga reformer ofta har för snäva tidsramar och bristfälliga underlag.

Lena Micko.

Riksrevisionen presenterar idag sin granskning av kommunala finansieringsprincipens tillämpning. Principen bygger på att kommuner, landsting och regioner inte ska behöva höja skatten eller prioritera om annan verksamhet för att finansiera nya statliga uppgifter. Revisionens granskning av tre stora statliga reformer visar att finansieringsprincipen inte har tillämpats som det är tänkt.

– Vi välkomnar granskningen och ser det som nödvändigt att statliga reformer utvecklas i linje med Riksrevisionens rekommendationer för att ge kommuner, landsting och regioner stabila planeringsförutsättningar, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Riksrevisionen pekar bland annat på att reformernas beredning varit otydlig och bristfällig i flera delar samt att överläggningar och tidsramar har varit för snäva från beslut till genomförande.

– Staten måste förändra sitt arbetssätt. När staten beslutar om en reform som berör kommuner, landsting eller regioner måste den ekonomiska regleringen göras på rätt nivå samt med god framförhållning och samråd med företrädare för sektorn, säger Lena Micko.

SKL betonar även att regeringens underlag måste bli transparent för både kommunsektorn och riksdagen så att parterna får en insyn i om reformens intentioner och finansiering hänger ihop.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!