Publicerad: 19 november 2019

Nyhet

Statliga insatser krävs för att nå digitaliseringsmål

Fler nationella insatser krävs för att möta skolhuvudmännens behov av förutsättningar i arbetet med digitalisering i skolan. Det visar SKL:s uppföljning av initiativen i #skolDigiplan.

Mats Gerdau, ordförande i SKL:s utbildningsberedning

Mats Gerdau

– Vi har följt upp initiativen i handlingsplanen för skolans digitalisering och kan konstatera att inte så mycket har hänt. Ska kommuner och fristående skolor ha möjlighet att nå målen i regeringens strategi för skolans digitalisering till 2022, krävs krafttag och tydligt ledarskap, inte minst från regeringen. Det är ett ansvar och en viktig uppgift för staten att få fart på skolans digitalisering, säger Mats Gerdau, ordförande i beredningen för utbildningsfrågor, SKL.

Flera delar i handlingsplanen – #skolDigiplan – pekar ut behovet av nationella vägledningar och kompetensutveckling för lärare.

– Många lärare, rektorer, skolor och huvudmän arbetar genomtänkt med digitala verktyg. Men för att säkra likvärdig utveckling över hela landet behövs mer fortbildning, nationella vägledningar och forskning inom området. Det behövs större statligt ansvarstagande och beslut om både pengar och andra insatser, säger Mats Gerdau.

Per-Arne Andersson
Avdelningschef

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!