Publicerad: 27 oktober 2016

Nyhet

Statens hjälp behövs omgående med nyanländas boende

SKL:s ledning har i dag fört samtal med statsråden Ylva Johansson, Peter Eriksson och Morgan Johansson om hur boende för nyanlända snabbare kan lösas i kommunerna.

– Statens hjälp till kommunerna behövs nu. Kommunerna jobbar intensivt för att få fram bostäder till nyanlända, men det räcker inte. Staten har de befogenheter som behövs för snabba lösningar, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Konkreta förslag

I dagens samtal framförde SKL att staten behöver arbeta, liksom kommunerna redan gör, med en bredd av lösningar för att underlätta den akuta situationen, bland annat:

  • Inventera och bistå med boendelösningar genom egna myndigheter och bolag. Det gäller lägenheter som Migrationsverket förfogar över, liksom kapacitet hos andra statliga aktörer.
  • Samordna och prioritera de statliga intressena i plan- och byggprocesserna.
  • Besluta om lättnader i regelverket för tillfälliga bygglov.

SKL har också fört fram möjligheten att nyanlända stannar en något längre tid i anläggningsboendet som ett bättre alternativ än nödlösningar i till exempel idrottshallar. I sådana fall är det viktigt att de nyanlända också får tillgång till etableringsinsatser, så länge de stannar i anläggningsboendet.

Konstruktiva samtal

– Vi hade konstruktiva samtal och lämnade över förslag på konkreta förändringar som vi ser som behövs i regelverk eller uppdrag till myndigheter för att underlätta det akuta läget. Staten och kommunerna har samma mål om att skapa en bra etablering för nyanlända och därför behöver vi gemensamt hitta lösningar, säger Lena Micko.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!