Publicerad: 13 juni 2017

Nyhet

Staten måste ta större ansvar för kulturen

Landsting och regioner satsar stort på att alla i Sverige, oavsett var de bor, ska ha tillgång till ett brett och kvalitativt kulturutbud. Nu behöver staten ta ett större ansvar.

Karin Thomasson

Karin Thomasson

Det skriver SKL i sitt yttrande över regeringens aktuella förslag till utveckling av Kultursamverkansmodellen, alltså den modell där landsting och regioner fördelar regionala och statliga resurser till kulturverksamheter.

Statens anslag inte i nivå med regionernas

– Kultursamverkansmodellen är ett effektivt verktyg för att säkerställa att alla invånare i Sverige har tillgång till ett brett och kvalitativt kulturutbud. Men modellen når inte sin fulla potential eftersom staten inte skriver upp sina anslag i den grad som behövs. Staten behöver höja sina ambitioner, säger Karin Thomasson, 4:e vice ordförande SKL.

Uppföljningar som såväl Kulturrådet som SKL har gjort visar att landstingens och regionernas
anslag ökar i andel i förhållande till statens.

– Regeringen gör inga bedömningar av finansieringen i sin promemoria. Men statens låga
anslagsutveckling leder bland annat till att kulturinstitutioner måste dra ner på sina verksamheter, eftersom anslagen inte ökar i nivå med kostnaderna, säger Karin Thomasson.

Bra förslag om formaliserad dialog

SKL välkomnar annars flera av regeringens förslag om hur arbetet med Kultursamverkansmodellen kan utvecklas. Det vore bland annat bra att låta en oberoende aktör se över hur utvärderingen av modellen kan bli bättre, så som regeringen föreslår. Ett viktigt besked är att regeringen nu också vill formalisera dialogen om kultursamverkansmodellen mellan den regionala och nationella politiska nivån. Det har SKL arbetat för i flera år.

– Vi har flera förslag om hur dialogen kan bli verkningsfull och deltar gärna i det kommande arbetet med att formalisera dialogen mer konkret, säger Karin Thomasson.

Fakta om kulturanslagens utveckling

De statliga bidragen till kultursamverkansmodellen ökade 2011-2014 från 1,099 miljarder kronor till 1,151 miljarder kronor, visar en studie som SKL lät göra 2015 och som presenteras i rapporten ”Kultur i hela landet”. Det motsvarar en ökning med 4,6 procent i löpande priser. Under samma period ökade de regionala anslagen från 1,602 miljarder kronor till 1,802 miljarder kronor. Det är en ökning med 12,5 procent.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!