Publicerad: 28 oktober 2015

Nyhet

Staten måste ta större ansvar för högre utbildning

Det finns obalanser mellan utbud och efterfrågan när det gäller högre utbildning. Det har utredningen, Högre utbildning under tjugo år, visat på.

Det är inom områdena hälso- och sjukvård, socialomsorg samt pedagogik och lärarutbildning som dimensioneringen inte fungerar tillfredsställande. Tyvärr är förslagen för att komma tillrätta med detta inte tillräckligt skarpa.

Lena Micko, ordförande, SKL

– Lärosätena måste utbilda för det behov vi har av kompetens i välfärdssektorn. Om de inte klarar det måste regeringen ta fram skarpa förslag på hur detta ska åtgärdas och styra över utbildningsdimensioneringen, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Kommuner, landsting och regioner är beroende av att utbildningsutbudet motsvarar behoven på nationell nivå och på regional nivå, eftersom verksamheterna är spridda över hela landet. Det ska inte vara möjligt att lägga ner utbildningar i regioner där det finns stora behov på arbetsmarknaden, vilket sker idag.

Yttrandet Högre utbildning under tjugo år (PDF, nytt fönster)

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!