Publicerad: 12 juni 2019

Nyhet

Staten måste ta ansvar för välfärden

Finansdepartementet beräknar ett underskott på 90 miljarder kronor för kommunsektorn till 2026. SKL delar den bedömningen och pekar på vikten av att staten tar sitt ansvar för välfärden.

Anders Knape, SKL:s ordförande

Anders Knape

Finansminister Magdalena Andersson har idag presenterat Finansdepartements beräkningar för välfärdens behov fram till år 2026. Finansdepartementet räknar med ett underskott på 90 miljarder kronor för kommunsektorn om välfärden ska utvecklas i takt med den ökande befolkningen.

– SKL delar i princip den bedömningen. Vi har under lång tid pekat på kommuner och regioner har stora utmaningar och att det är ett gemensamt ansvar för staten, kommunerna och regionerna. När antalet äldre och yngre ökar i snabbare takt än befolkningen i yrkesverksam ålder, uppstår ett glapp. Det kommer krävas betydande statliga tillskott för att vi ska kunna bibehålla och utveckla vår välfärd, säger Anders Knape, SKL:s ordförande.

Många kommuner och regioner kommer nu behöva genomföra inkomstskattehöjningar för att klara finansieringen av välfärdstjänsterna. SKL har tidigare visat att staten har de ekonomiska möjligheterna att höja statsbidragen.

– Det är oerhört viktigt att staten ger tidiga besked om hur statsbidragen kommer att öka de kommande åren, så att alltför kraftiga skattehöjningar kan undvikas, säger Anders Knape.

SKL är kritiskt till att så stor andel av statens statsbidrag till kommunsektorn är detaljreglerade och riktas till specifika verksamheter.

– De riktade statsbidragen ökar många gånger kostnaderna i samma omfattning som de ges och satsningarna överensstämmer sällan med de specifika behoven i en enskild kommun eller region. De riktade statsbidragen är dessutom ofta kortsiktiga och riskerar att försvinna när kostnaderna har ökat till en högre nivå, vilket en enskild kommun på sikt inte har råd med. De riktade statsbidragen syftar till effektiv användning av statens resurser, men dessvärre bidrar de inte sällan till försämrad effektivitet, säger Anders Knape.

Annika Wallenskog
Chefsekonom

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset








Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!