Publicerad: 18 juni 2015

Nyhet

Staten måste satsa mer på klimatanpassning

Det behövs mer statsbidrag till kommunernas arbete med att förebygga risker till följd av klimatförändringarna. Statens arbete med klimatanpassning måste samordnas.

Lena Micko, ordförande för SKL.

Det skriver SKL i ett yttrande till SMHI:s utredning om effektivare klimatanpassning.

– Sverige måste bli bättre rustat mot de risker som klimatförändringarna för med sig, till exempel översvämningar och skred. Att genomföra förebyggande insatser handlar dels om att skydda våra miljöer, dels om att bespara samhället stora kostnader. Det kostar mindre att agera innan skadan är skedd, säger SKL:s ordförande Lena Micko.

Statsbidrag måste höjas

Man som står och fiskar vid strandnära bebyggelse.

Det finns en stor vilja bland kommunerna att skynda på klimatanpassningen, men de förväntas ta ett orimligt stort finansiellt ansvar för förbyggande insatser, enligt SKL.

– Vi menar, precis som SMHI, att statsbidragen till kommunernas förebyggande insatser inte räcker till. Det kan hindra insatser från att starta. Statsbidragen måste höjas. Klimatförändringarna slår olika hårt mot kommunerna och kan drabba stora kommunöverskridande områden. Därför är finansieringen också ett statligt ansvar.

MSB bör få samordnande roll

Ett annat hinder är att det är otydligt vilken myndighet kommuner ska vända sig till då stat och kommun behöver samarbeta om förebyggande åtgärder. Alla länsstyrelser plus ett 30-tal andra myndigheter jobbar i dag med klimatanpassning.

– Otydligheten bromsar skyddsarbetet. Vi vill att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, får ansvaret att samordna myndigheternas arbete. Det är MSB som ansvarar för statsbidragen i klimatanpassningen, vilket också gör att myndigheten är en naturlig ingång för kommunerna i kontakt med staten, säger Lena Micko.

– Vi vill också understryka att underlagen som länsstyrelserna ger till kommunernas samhällsplanering för att peka på risker från klimatförändringarna måste fortsätta utvecklas. I dag är det bland annat ofta otydligt vilka försiktighetsåtgärder som länsstyrelserna vill att kommunerna vidtar.

Hämta yttrandet: "Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till förändrat klimat" (PDF, nytt fönster)

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!