Publicerad: 11 augusti 2016

Nyhet

Staten måste ersätta kostnader för ensamkommande

Regeringen behöver skjuta fram införandet av ett nytt ersättningsystem i mottagandet av ensamkommande barn och unga. Ersättningarna som ska täcka kommunernas kostnader är för låga.

Det framhåller SKL i sitt yttrande över regeringens förslag till nytt ersättningssystem.

– Kommunerna vill ge barn och unga som kommit till Sverige på flykt från andra länder ett bra mottagande, men regeringens förslag till nytt ersättningssystem ger inte tillräckliga förutsättningar, säger SKL:s ordförande Lena Micko.

Miljardbelopp i minskade ersättningar

Det nya ersättningssystemet föreslås vara schabloniserat. Det är bra. Administrationen minskar och kommuner kan få ersättningar snabbare än i dag. Men nivån på statens ersättningar till kommunerna motsvarar inte kostnaderna, vilket de ska göra eftersom flyktingpolitiken är ett statligt ansvar. Som exempel föreslås kommuner som anvisats att ta emot ensamkommande barn få 1 350 kronor per barn och dygn i ersättning, medan en SKL-studie visar att kostnaderna är cirka 1 700 kronor. Ersättningarna till kommunerna kommer, enligt förslaget, att minska med mångmiljardbelopp.

Behövs tid att ställa om

Regeringen vill att det nya ersättningsystemet börjar gälla vid årsskiftet. Men det är för snart, anser SKL, eftersom systemet medför stora förändringar för socialtjänsten, bland annat när det gäller handläggning, administration och arbete med att ordna nya boenden. Många kommuner sitter dessutom fast i kostsamma avtal för HVB-hem som inte kan sägas upp tills årsskiftet. Då är det inte rimligt att ändra ersättningsnivåerna. Det nya ersättningssystemet kan införas tidigast januari 2018, anser SKL.

– Det är bra att regeringen i januari i år, genom införandet av så kallade stödboenden, skapade alternativ till HVB-hem som boendeform för ensamkommande barn och unga. Men det vanligaste är fortfarande att barnen bor i HVB-hem och att hitta nya boenden kan vara svårt. Dessutom måste det vara barnens behov som avgör vilken boendeform som är lämplig, säger Lena Micko.

Sämre möjligheter till beredskap

Ännu en negativ konsekvens av regeringens förslag är att kommuner får kraftigt försämrade möjligheter att ha lediga boendeplatser i beredskap. I dag får kommuner ersättning för varje dag de har boendeplatser i beredskap, men enligt regeringens nya förslag ska ersättningen betalas ut i högst sju dagar. Det blir då inte möjligt för kommuner att ha beredskap så länge de inte själva betalar med egna pengar.

Hämta yttrandet: ”Ett nytt ersättningssystem för mottagande av ensamkommande barn och unga” (PDF, nytt fönster)

Fler yttranden från styrelsen

SKL:s arbete med ensamkommande barn och unga

Hämta högupplöst bild på Lena Micko

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!