Publicerad: 14 oktober 2016

Nyhet

Staten kan stödja kommuner bättre i mottagandet

Landets kommuner gör allt för att klara mottagandet av nyanlända. Men på grund av bostadsbrist finns uppenbara risker för dåliga lösningar. Staten kan ge kommunerna ett bättre stöd.

Per-Arne Andersson

Anvisningen av nyanlända till landets kommuner går enligt den plan som kommuner och stat kommit överens om. På grund av bostadsbrist finns på sina håll dock en risk för dåliga lösningar.

– Det finns en risk att nyanlända kan komma att flytta från ett bra asylboende till ett mycket sämre i mottagningskommunen. Ett bättre stöd och mer flexibelt agerande från statens sida kan hjälpa situationen, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef på SKL.

Som exempel bör statens asylboenden kunna nyttjas i kommunernas mottagande på kort sikt, så att fungerande asylboenden inte stängs ned innan kommunerna hunnit ordna egna boenden. Staten bör också samordna och prioritera sina intressen i bygglovsprocesserna och ändra i byggreglerna så att planer för permanenta bostäder och tillfälliga paviljonger och liknande inte stoppas.

Lagen ska gälla

– Vi vill inte ändra principerna för bosättningslagen. Samtidigt behövs det en stor flexibilitet eftersom bostadssituationen skiljer sig så mycket åt i olika delar av landet. Vi vill inte att enskilda individer kommer i kläm. Därför måste vi hitta kloka lösningar, säger Per-Arne Andersson.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!