Publicerad: 4 mars 2019

Nyhet

Staten får inte abdikera från ansvaret för arbetslösa

Arbetsförmedlingen har aviserat att 130 av 242 kontor läggs ned, framförallt i mindre och medelstora kommuner. SKL uppmanar staten att återta sitt ansvar för arbetsmarknadspolitiken.

Lena Micko.

Lena Micko.

Arbetsförmedlingen har idag meddelat att 130 av myndighetens 242 kontor i landet kommer att läggas ned och att arbetssökande får söka sig antingen till så kallade knutpunkter (kontor på större orter) eller använda sig av myndighetens digitala tjänster.

SKL har redan tidigare varnat för att Arbetsförmedlingen abdikerar från sitt uppdrag genom att lägga ned kontor på mindre orter. Det bör göras ordentliga konsekvensanalyser för vilka kontor som läggs ner. Ett mindre kontor kan ha många sökande i behov av mycket stöd, till exempel personer i etableringsuppdraget, kontra ett större kontor med arbetssökande som är mer självgående.

– SKL ser att nedläggning av ytterligare statliga arbetsförmedlingskontor riskerar att drabba de som står längst från arbetsmarknaden. Det finns en stor oro bland Sveriges kommuner för denna utveckling. Arbetsförmedlingen måste även fortsättningsvis finnas där de arbetslösa finns – i hela landet, säger Lena Micko, ordförande för SKL.

Arbetsmarknadspolitiken är ett statligt ansvar, men kommunerna tar redan på eget initiativ ett stort ansvar genom olika insatser och stöd, särskilt för grupper som av olika anledningar behöver extra stöd för att komma in på arbetsmarknaden.

– Jag uppmanar regeringen att säkra rollfördelningen och samverkan mellan stat och kommuner samt en långsiktig, statlig finansiering för att kunna stödja arbetssökande på ett bra sätt. Det behövs ett robust system som står sig oavsett konjunktur, säger Lena Micko.

En möjlighet finns i de servicecenter som vid halvårsskiftet tas över av myndigheten Statliga servicecenter.

– SKL anser att de statliga servicecentren kan vara bra platser för en god statlig service till medborgarna under förutsättning att staten också tar ansvar för finansieringen av de statliga servicecentren, säger Lena Micko.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!