Publicerad: 20 december 2016

Nyhet

Staten ersätter för miljardskulden

Innan årsskiftet kommer Migrationsverket att betala ut preliminära ersättningar för ensamkommande barn. Statens skuld till kommunerna har nu vuxit till över tio miljarder kronor.

Lena Micko, ordförande SKL

– Det är ett glädjande besked att staten har hörsammat våra krav. SKL, liksom enskilda kommuner, har under hösten påtalat att regelverket för hur ersättning betalas ut måste förändras, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Kommunernas och landstingens fordringar på Migrationsverket är ett stort, och växande, bekymmer. Krångliga ansökningsförfaranden i kombination med ett väldigt stort antal ensamkommande barn gör att såväl kommuner som Migrationsverket har fått en stor administrativ börda. Efter nya påtryckningar från SKL meddelar Migrationsverket nu att man har omprövat den tidigare avvisade lösningen med preliminära utbetalningar för att motverka den snabba skuldtillväxten.

Innan årsskiftet kommer Migrationsverket att preliminärt betala ut 60 procent av sökta belopp som gäller ersättningar för vård och boende för asylsökande ensamkommande barn. Det innebär att utbetalning genomförs även om ansökan ännu inte har prövats. Under nästa år kommer ansökningarna att prövas i vanlig ordning och eventuella mellanskillnader mellan utbetalade och beslutade belopp regleras.

– Vi ser positivt på att man nu öppnat för metoden. Självklart kommer vi att fortsätta att bevaka frågan för att se hur kommuner och landsting upplever att hanteringen av ersättningarna fungerar, säger Lena Micko.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!