Publicerad: 13 oktober 2017

Nyhet

Staten behöver ge vägledning om mikroplaster

Naturvårdsverket behöver ta fram en vägledning om hur konstgräsplaner för fotboll ska utformas och skötas för att minska spridningen av mikroplaster. Det framhåller SKL i ett yttrande.

Lena Micko, ordförande SKL

Lena Micko

– Kommunerna vill ger fler invånare, inte minst barn och unga, möjlighet att idrotta. Konstgräsplaner är viktiga i detta sammanhang, eftersom de kan nyttjas mer än planer med vanligt gräs. Men det sprids mikroplaster från planerna och det är ett svårhanterligt problem, som staten måste ge bättre stöd i, säger SKL:s ordförande Lena Micko.

Det behövs konkreta riktlinjer

Konstgräsplaner är stor källa till spridning av mikroplaster som kan skada naturen och människor och djurs hälsa. Kommunerna, som äger och förvaltar flest konstgräsplaner i Sverige, arbetar för att minska svinnet av mikroplaster. De måste få bättre statligt stöd, skriver SKL i sitt yttrande till Naturvårdsverkets utredning om mikroplaster.

– Vi vill att Naturvårdsverket tar fram dels en konkret vägledning om hur befintliga konstgräsplaner ska skötas, dels riktlinjer om hur nya planer bör utformas. Detta stöd skulle gynna skötseln av planerna och låta kommunernas tillsynsansvariga arbeta mer likartat och effektivt, säger Lena Micko.

SKL anser också att leverantörerna behöver bli bättre på att arbeta fram miljömässigt hållbara lösningar. Svenska Fotbollförbundet behöver i sin tur verka för att hållbara alternativ godkänns för deras träningar och tävlingar på olika nivåer.

– Annars är risken att kommunerna inte kan fortsätta utveckla fotbollsanläggningarna, säger Lena Micko.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!