Publicerad: 17 maj 2019

Nyhet

Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och könsstympning

SKL välkomnar att skyddet stärks för barn som riskerar att föras utomlands för att giftas bort eller könsstympas. Det skriver SKL:s styrelse i ett remissyttrande till regeringen.

Anders Knape

Anders Knape

I utredningen Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet (SOU 2018:69) föreslår utredaren att ett utreseförbud införs i lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Förslaget innebär att socialnämnden snabbt kan besluta om tillfälligt utreseförbud i de fall det finns en oro för att barnet ska föras utomlands i syfte att giftas bort eller könsstympas.

– Det här handlar om en mycket utsatt grupp. Och när barnet väl förts utomlands är möjligheterna för svenska myndigheter att agera mycket begränsade. Genom att införa reseförbud i LVU, ökar socialtjänstens möjligheter att skydda dessa barn, och det i ett tidigt skede, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Kommunernas extrakostnader behöver finansieras

Utredningen föreslår även att Socialstyrelsen tar fram stöd och metoder för hur socialtjänsten och Utrikesdepartementet ska samverka i ärenden när barn ändå har förts utomlands.

– Det kan vara svårt för små kommuner att bygga upp kompetens vid den här typen av ärenden eftersom de förekommer sällan. Därför är det bra om stöd kommer på plats och om kontakterna kan göras enklare, säger Anders Knape.

Enligt utredningen kommer kostnaderna för förslaget bli försumbara, men här håller SKL inte med. Utredningen menar att mängden ärenden per kommun kommer att bli få, men tar inte hänsyn till hur mycket tid arbetsuppgifterna tar i anspråk eller vad kostnaden blir totalt sett.

– Finansieringsprincipen ska gälla, och om det inte är möjligt att beräkna kostnaderna bör man följa upp de faktiska kostnaderna i efterhand och ersätta kommunerna, säger Anders Knape.

Ylva Lindblom
Förbundsjurist

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!