Publicerad: 13 juli 2017

Nyhet

Stärkt skydd för hotade förtroendevalda ses över

Regeringen ska utreda möjligheten till ett förstärkt skydd för hot och hat mot förtroendevalda. SKL ser positivt på att frågan lyfts i regeringens handlingsplan.

Sveriges Kommuner och Landsting tycker att det är bra att regeringen i dag har beslutat om ett mer systematiskt arbete för att värna det demokratiska samtalet. Med handlingsplanen ”Till det fria ordet försvar” vill regeringen förebygga och hantera hot och hat mot förtroendevalda, journalister och konstnärer. Insatserna handlar främst om att öka kunskapen om hot och hat samt förstärka stödet till de tre identifiera nyckelgrupperna för det demokratiska samtalet. Regeringen lovar även att utreda om det går att komplettera det tidigare betänkandet Jakten på makten som innehåller förslag om ett förstärkt straffrättsligt skydd för förtroendevalda.

- SKL har länge drivit frågan om att en skärpt lagstiftning behövs. Vi har i dag en situation där många av våra förtroendevalda utsätts för hot, hat och trakasserier, men eftersom det inte finns en tillräckligt stark lagstiftning finns en uppgivenhet i att ens anmäla brottet, säger Lena Micko, SKL:s ordförande.

- Det är ett steg i rätt riktning att regeringen hörsammar behovet av en översyn av skyddet för personer som verkar i ett demokratiskt uppdrag.

Under 2016 och 2017 bedriver SKL, med stöd från regeringen, ett arbete med att utveckla det systematiska arbetet hos kommuner, regioner och landsting. Det har även funnits en stor efterfrågan på de utbildningar som SKL håller runt om i landet med mål att bland annat få fler utsatta förtroendevalda att anmäla hot och hat.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!