Publicerad: 9 januari 2018

Nyhet

Stärkt samarbete om innovation i offentlig verksamhet

SKL och Vinnova fördjupar samarbetet för att stärka innovationsförmågan i offentlig verksamhet. I en ny överenskommelse läggs grunden för ett samarbete under de kommande två åren.

Vesna Jovic

Vesna Jovic

Samarbetet ska bidra till ökad kvalitet och bättre service i de tjänster som kommuner, landsting och regioner erbjuder medborgare, näringsliv och civilsamhälle.

– Kraven och förväntningarna ökar inom många områden som kommuner, landsting och regioner ansvarar för. Genom samarbetet med Vinnova kan vi öka förändringstakten och skapa utrymmen i verksamheterna där man vågar prova nya sätt som leder till bättre lösningar för verksamheten och invånare, säger Vesna Jovic, vd på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Överenskommelsen bygger vidare på ett samarbete som SKL och Vinnova etablerade 2015. Den nya överenskommelsen har ett tydligt fokus på införande av nya effektiva lösningar.

– Det är ofta svårt att få spridning av de innovationer som utvecklas i en kommun, landsting eller region. Här kan vi tillsammans hjälpas åt att utveckla metoder som underlättar spridning så att fler verksamheter kan införa nya effektiva lösningar. På så sätt bidrar vi till samhällsnytta, säger Leif Callenholm, tf gd på Sveriges innovationsmyndighet, Vinnova.

Den nya överenskommelsen pekar ut fyra viktiga samarbetsområden:

  • Stimulera innovation som adresserar aktuella samhällsutmaningar genom exempelvis digitalisering, innovationsledning och medskapande.
  • Implementering genom insatser som stimulerar och underlättar införandet av potentiella innovationer.
  • Spridning av innovationer som utvecklats inom ramen för tidigare överenskommelser såväl som andra satsningar.
  • Kunskapsutveckling om innovation i offentlig verksamhet genom omvärldsbevakning, lärande nätverk, forskningsinitiativ och mätmetoder.

Överenskommelsen kompletteras våren 2018 med ett gemensamt arbetsprogram för konkreta insatser och aktiviteter.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!