Publicerad: 29 augusti 2019

Nyhet

Snabbt införande av utjämning försvårar planering

Regeringens lagrådsremiss om en reviderad kostnadsutjämning, som införs redan 2020, innebär försvårande planeringsförutsättningar för kommuner och regioner som får ett försämrat utfall.

Anders Knape, ordförande SKL

Anders Knape

SKL ser positivt på att regeringen delar förbundets bedömning dels om den föreslagna individ- och familjeomsorgsmodellen och inte inför Barnfattigdomsvariabeln, dels sänker tröskeln för införandebidrag från 300 till 250 kronor i enlighet med förbundets förslag. Det vore dock rimligare att införandebidraget baseras på utfallsförändringen för införandeåret 2020, inte 2019 som regeringen föreslår.

Det snabba införandet försvårar dock kommuners och regioners planeringsförutsättningar. Kommuner och regioner vet idag inte vilket kostnadsutjämningsbidrag eller -avgift, som de kommer att ha den 1 januari 2020. Regeringen måste därför ge SCB i uppdrag att snarast möjligt beräkna utfallet.

– SKL har länge pekat på att systemet för utjämning behöver ses över och uppdateras, men det hade behövts en total översyn av alla delar av systemet, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

– SKL anser också att utjämningssystemet kontinuerligt måste följas och utvärderas, vilket inte sker i dag. Vi och våra medlemmar vill gärna bidra i arbetet för att åtgärda brister i systemet för att upprätthålla en god välfärd i hela landet, säger Anders Knape.

– Lagrådsremissen innehåller inga beräkningar av hur förslaget slår för enskilda kommuner eller regioner. Det är förvånande att regeringen skyndar igenom en sån här genomgripande och viktig reform, särskilt mot bakgrund av att SCB i sitt remissvar bedömde att ett genomförande på rättssäkert sätt kan ske tidigast år 2021. Stabila planeringsförutsättningar, särskilt för de som får ett försämrat utfall, förutsätter ett införande år 2021.

Annika Wallenskog
Chefsekonom

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!