Publicerad: 4 december 2015

Nyhet

Snabbspår för vården en bra åtgärd

SKL har med regeringen, andra arbetsgivare och fackförbund arbetat med snabbspår för nyanlända till legitimationsyrken inom vården. Det är viktigt att kunskaperna tas till vara snabbare.

Idag presenterades snabbspåren för legitimationsyrkena inom vården. Målet är en snabbare process för att personer med kunskaper inom hälso- och sjukvård ska få ett jobb där deras kompetens kommer till nytta, samtidigt som kraven på legitimation och patientsäkerhet inom vården säkerställs.

illustration på två vuxna i skolmiljö

– Att statliga myndigheter blir bättre på att tidigt identifiera och stödja personer med bakgrund inom hälso- och sjukvården till ett jobb är mycket bra. Både för att det bidrar till ett bättre mottagande av personer som sökt sig till Sverige. Men också för att det vore ett slöseri för samhället att inte använda den resurs som dessa människor utgör. De behövs hos välfärdens arbetsgivare, säger Heléne Fritzon, ordförande i förhandlingsdelegationen på SKL.

Det finns cirka 1200 personer som identifierats av Arbetsförmedlingen som potentiella arbetstagare inom legitimationsyrken. De tre största grupperna inom denna grupp är läkare, apotekare och tandläkare. Inom snabbspåret ska dessa personer bland annat ges svenskutbildning relevant till sina yrken och få stöd för att kunna klara Socialstyrelsens kunskapsprov. Detta ska bland annat ske genom verksamhetsbaserad praktik inom till exempel landstingen.

Det finns redan exempel på landsting, bland andra Landstinget i Kalmar Län och Västra Götalands Regionen som på ett framgångsrikt sätt arbetar med att tidigt identifiera potentiella medarbetare bland de nyanlända och bidrar med insatser som stärker individerna på vägen mot legitimation. Detta visar att intresse finns hos landstingen.

Heléne Fritzon, förhandlingsdelegationen

– De insatser som i dag presenterats är ett viktigt och bra första steg. Vi kommer nu att arbeta med att sprida kunskapen om snabbspåret och uppmuntra våra medlemmar att använda denna möjlighet. Det är också bra att snabbspåret utlovas ekonomiskt stöd för den handledning som kommer att behövas, säger Heléne Fritzon.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!