Publicerad: 3 juni 2016

Nyhet

Snabbspår en väg in i socialtjänsten

SKL och andra aktörer presenterar ytterligare ett snabbspår för nyanlända: de med examen inom socialt arbete. Målet är att ta tillvara kompetens hos nyanlända som kommunerna efterfrågar.

Emil Broberg, 3:e vice ordförande i SKL

I dag presenterade SKL, regeringen, KFO, SSR, Vision och ST den gemensamma överenskommelsen om snabbspår för nyanlända med examen inom socialt arbete. Inom socialtjänsten i kommunerna finns det stora rekryteringsbehov och bland de nyanlända finns en viktig rekryteringsbas.

– Det är värdefullt att vi tidigt identifierar vilka nyanlända med examen som kan bidra med sin kompetens och arbeta inom socialtjänsten. Det är avgörande för våra verksamheter, för individerna och för integrationen i stort att dessa nya medborgare snabbt kommer i arbete. Överenskommelsen innebär en vinst för alla parter, säger Emil Broberg, 3:e vice ordförande i SKL.

Snabbspår för nyanlända med examen inom socialt arbete (PDF, nytt fönster)

Flera hundra personer

Drygt 260 personer har validerats (2014/2015) av UHR som potentiella arbetstagare. Inom snabbspåret ska deltagarna få möjlighet att komplettera med utbildning och praktik tillsammans med handledare. Utbildningen omfattar juridik i socialt arbete, samhällskunskap/socialpolitik och utredningsmetodik, analys och bedömning med mera.

– De insatser som i dag presenterats är ett viktigt steg. Vi har under hela processen haft nära kontakt med kommunerna och de är positiva till att vi nu får ett snabbspår inom det här området, säger Emil Broberg.

Satsningen kommer att starta i slutet av augusti vid Stockholms universitet och Malmö högskola. Förväntat antal deltagare är 50 personer (25 personer/lärosäte).

Det första momentet är kartläggning/yrkessvenska – inklusive akademisk svenska för andraspråkstalare, cirka två månader. Detta följs av cirka en månad auskultation två dagar per vecka och yrkessvenska kopplad till auskultationen. Sedan följer kompletteringsutbildning i fem-sex månader med start i november. Därefter följer arbetsplatsförlagd praktik i cirka tre månader.

Primär målgrupp är personer som deltar i etableringsuppdraget och som har minst motsvaran­de kandidatexamen från tredje land inom ämnet socialt arbete.

I målgruppen ingår också personer från tredje land som kommit hit inom de senaste 36 må­naderna och som uppfyller kriterierna. Övriga med utländsk utbildning med motsvarande utbild­ningsinriktning och utbildningslängd kan också komma i fråga.

Arbetsförmedlingen ansvarar för den kompletteringsutbildning som krävs för att få kunskaper som motsvarar en svensk examen inom socialt arbete.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!