Publicerad: 11 februari 2016

Nyhet

Snabbspår en väg in i läraryrket

SKL, regeringen, Almega och lärarfacken har arbetat fram snabbspår in i läraryrket för nyanlända. Överenskommelsen ska tillvarata den kompetens många nyanlända har och kommunerna vill ha.

I dag presenterade SKL, regeringen, Almega och lärarfacken den gemensamma överenskommelsen om snabbspår för lärare. För kommunerna och andra arbetsgivare inom skolan finns behov att rekrytera, varför vi nu gemensamt tar ett grepp om frågan.

Anders Henriksson, 1:e vice ordförande, SKL

– Det är bra att vi tidigt identifierar de nyanlända som kan bli lärare. Det är både bra skolans arbetsgivare som behöver rekrytera men också viktigt för att vi ska lyckas med mottagandet av personer som sökt sig till Sverige. Att inte använda den resurs som finns är ett slöseri både för oss som arbetsgivare och för de personer som potentiellt kan börja arbeta tidigare. Överenskommelsen blir en riktig ”win-win”, säger Anders Henriksson, 1:e vice ordförande i SKL.

– Vi ser bland annat ett behov av dessa lärares språkkompetens för att klara vårt uppdrag gentemot de nyanlända eleverna. Det gäller att använda kompetensen på rätt sätt, säger Anders Henriksson

För kommunerna och de privata arbetsgivarna betyder överenskommelsen idag att i ett första steg kunna erbjuda praktikplatser till cirka 180 arabisktalande lärare till höstterminen 2016. Bedömningen är för närvarande att detta ska kunna öka med ytterligare cirka 500 personer fram till april 2017. Först och främst måste universiteten tillhandahålla utbildningsplatser vilket möjliggörs genom den satsning regeringen gör.

– Det är bra att regeringen tagit till sig detta behov och nu som en del av snabbspåret ger Arbetsförmedlingen finansiellt utrymme att till exempel upphandla utbildningsplatser, säger Anders Henriksson.

– Vi är övertygade att intresset är stort hos våra medlemmar att ta emot de personer som nu kommer till Sverige. Det finns redan idag exempel på kommuner som arbetar på liknande vis och vi från SKL:s sida kommer att sprida information om möjligheten att göra detta, säger Anders Henriksson.

Överenskommelsen Snabbspår för nyanlända lärare och förskollärare (PDF, nytt fönster)

Syftet med snabbspåret är att skapa goda förutsättningar för att fler av de som i dag kommer till Sverige med en lärarbakgrund, och som har potential att få ut sin legitimation, får sin legitimation. Genom att tidigare än i dag identifiera och validera den utländska utbildningen kan man direkt när man kommer in i etableringen påbörja sin kompletteringsutbildning (på arabiska) och sen eventuellt fullfölja den inom ordinarie ULV (Utländska lärares vidareutbildning). Deltagarna gör detta i kombination med att man lär svenska och har praktik där man får komma ut på en skola. Yrkessvenska bidrar ytterligare till att öka progressionen på att tillägna sig språkkunskaper på ett effektivt sätt. Sammantaget kommer detta att korta tiden till lärarlegitimation.

Enligt Arbetsförmedlingen fanns det i slutet av november 2015 cirka 53 000 personer inom etableringsuppdraget, varav cirka 1 900 nyanlända lärare. Exempelvis fanns det ca 500 gymnasielärare, 1000 grundskollärare och 250 förskollärare.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!