Publicerad: 3 november 2016

Pressmeddelande

Snabb ökning av klimatsmart kollektivtrafik

Landsting och regioner har sedan 2009 nästan fördubblat andelen kollektivtrafik som körs med förnybara drivmedel. Drygt 75 procent av kollektivtrafiken körs med dessa klimatsmarta drivmedel.

Det framgår i nya öppna jämförelser från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Gunilla Glasare

– En av de viktigaste åtgärderna för att bromsa klimatförändringarna och den globala uppvärmningen är att minska koldioxidutsläppen från transporterna. Landstingen och regionerna visar nu att de vill vara i framkant och snabbt ställa om från fossilt till förnybart. Det är mycket positivt, säger Gunilla Glasare, avdelningschef på SKL.

Mål om förnybara drivmedel kan nås i förtid

Inom Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik* finns ett branschgemensamt mål om att 90 procent av den regionala kollektivtrafiken ska köras med förnybara drivmedel år 2020. Detta mål kommer att uppnås i förtid om nuvarande utveckling håller i sig.

– I Kronoberg körs den regionala kollektivtrafiken i dag med 99 procent förnybara drivmedel och i Blekinge med 96 procent. Det är bland annat ett resultat av att dessa har ställt höga miljökrav i upphandlingar. Det finns fler goda exempel och det går alltid att göra ännu mer. Arbetet med att minska klimatpåverkan behöver fortsätta. Lika viktigt som att välja klimatsmarta drivmedel är att få fler att välja kollektivtrafiken framför bilen, säger Gunilla Glasare.

Innovativt arbete gav 250 ton mindre koldioxidutsläpp

SKL:s öppna jämförelser ger en bred bild av hur landstingen och regionerna minskar sin påverkan på klimatet. Utöver jämförelser om drivmedel i kollektivtrafiken finns också uppgifter om bland annat energianvändning i fastigheter, inköp av ekologiska livsmedel och förskrivning av antibiotika.

I tre fördjupande intervjuer berättar regionala företrädare hur de minskat sin klimatpåverkan på innovativa sätt, bland annat Region Skåne som på kort tid minskat de årliga koldioxidutsläppen från tillverkningen av förkläden i vården med 250 ton, vilket motsvarar utsläppen från en bilresa cirka 30 varv runt jordklotet.

– Klimatfrågan är en vår tids största utmaningar. Att göra jämförelser och att sprida goda exempel på arbeten på miljöområdet är ett av många sätt för oss att skynda på utvecklingen av ett mer klimatsmart samhälle, säger Gunilla Glasare.

De vanligaste förnybara drivmedlen är biodiesel, biogas, etanol och el från olika förnybara källor. Biodrivmedlen tillverkas av till exempel restprodukter från skog, jordbruk och matavfall. Förnybara drivmedel påverkar miljön i mindre utsträckning än bensin och diesel.

År 2009 kördes 40 procent av den regionala kollektivtrafiken med förnybara drivmedel. 2015 var den siffran 76 procent.

Kollektivtrafiken i varje län är ett gemensamt ansvar för landstinget och länets kommuner. I varje län finns en regional kollektivtrafikmyndighet. I de flesta län är den placerad i landstinget. I övriga län är den organiserad som ett kommunalförbund.

* I Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik ingår Sveriges Kommuner och Landsting, Svensk Kollektivtrafik, Sveriges Bussföretag, Svenska Taxiförbundet, Branschföreningen Tågoperatörerna samt Trafikverket och Jernhusen.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!