Publicerad: 5 oktober 2016

Nyhet

Snabb försämring av ekonomin för kommuner och landsting

Ekonomin för kommuner, landsting och regioner försämras framöver. Orsaken är att befolkningen ökar i snabbare takt än intäkterna.

Annika Wallenskog

Ekonomirapporten, som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) presenterar idag, visar på ett kärvt ekonomiskt läge framöver. Bedömningen är att kommuner och landsting klarar nästa år utan större besparingar eller skattehöjningar, men därefter kommer utmaningarna.

Kraftig kostnadsökning

Fram till år 2020 beräknas kostnaderna öka till 47 miljarder kronor mer än intäkterna – om inget görs. Det skulle motsvara en skattesats på cirka 2,10 kronor.

– Skatteunderlaget kommer under kommande år inte att öka i samma takt som under de senaste åren. Samtidigt gör befolkningstillväxten att kostnaderna tilltar snabbt, säger Annika Wallenskog, chefsekonom på SKL.

Svag BNP-tillväxt

SKL:s ekonomer räknar med att den svenska ekonomin i år har nått konjunkturell balans och att konjunkturen förstärks även nästa år. På längre sikt ser det dock inte lika ljust ut. BNP-utvecklingen viker från 3,4 procent under året till 2,4 procent nästa år. Åren därpå beräknas BNP-tillväxten försvagas ytterligare, till omkring 2 procent.

Stor befolkningstillväxt med fler barn

Främsta orsaken till den försämrade ekonomin är den demografiska utvecklingen. Befolkningen väntas fram till år 2020 öka med cirka 650 000 personer. Förändringen beror dels på det ökade antalet nyanlända och dels på ett ökat barnafödande. Antalet barn och elever i ålder 0-18 år beräknas öka med nästan en kvarts miljon.

Statsbidragen urholkas

Andra bidragande orsaker till de ökade kostnaderna är bland annat stora investeringsbehov och ökade pensionskostnader samt en höjd ambitionsnivå på såväl nationell som lokal nivå.

– Regeringens tillskott på 10 miljarder i år var välkommet och har återställt de senaste årens urholkning av de generella statsbidragen. För att de generella statsbidragen ska vara lika mycket värda skulle de dock behöva höjas med ett par miljarder kronor varje år och då har vi ändå inte tagit hänsyn till att vi blir allt fler, säger Annika Wallenskog.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!