Publicerad: 3 mars 2016

Nyhet

Snabba kostnadsökningar i kommuner och landsting

De preliminära boksluten för kommunsektorn visar en kostnadsökning på drygt fem procent. Intäkterna har också ökat, bland annat ersättningarna från Migrationsverket som ökat kraftigt.

SCB presenterar i dag de preliminära boksluten för 2015 för kommuner och landsting. De visar på en kostnadsökning på mer än fem procent. Det är en betydligt snabbare ökning för kommunsektorn än på mycket länge.

Lena Micko.

Resultatet räddas dock av snabbt ökande intäkter. Bland annat har ersättningarna från Migrationsverket ökat kraftigt. Därtill har AFA Försäkring för sista året återbetalat premier på knappt fem miljarder. Kommuner och landsting har dessutom disponerat drygt en miljard av det tillfälliga extra statliga stödet för flyktingmottagandet som är avsett att användas under 2015 och 2016.

– Trots dessa intäkter har kommunsektorn inte klarat ett resultat som motsvarar 2 procent av skatter och statsbidrag, vilket betyder att målet om att kommuner och landsting ska uppnå en god ekonomisk hushållning inte uppnås, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Som en effekt av att svensk ekonomi utvecklas positivt ökar även skatteintäkterna med drygt fem procent. Det är den snabbaste ökningstakten sedan finanskrisen 2008. Det sammantagna resultatet för sektorn är drygt 13 miljarder, varav landstingens resultat bara är 0,7 miljarder. Det sammantagna resultatet för sektorn är i nivå med 2014.

Med anledning av stora investeringar ökar skulderna för andra året med över 10 procent, eller drygt 50 miljarder.

– När skatteintäkterna nu ökat betydligt snabbare än på väldigt många år är det oroande att så många som 9 landsting och 26 kommuner ändå redovisar underskott. Utmaningarna är stora framöver, både med avseende på befolkningsökningen och allt större andel äldre personer och investeringsbehoven är fortsatt stora. Därför skulle sektorn ha behövt ett större överskott än detta för att klara kommande år, säger Lena Micko.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!