Publicerad: 9 december 2019

Nyhet

SKR välkomnar besked om Arbetsförmedlingens reformering

SKR välkomnar beslutet att bromsa takten i reformeringen av Arbetsförmedlingen. Det är positivt att arbetet nu ska utgå från lokala och regionala behov, samt samverkan med kommunerna.

Anders Knape.

Anders Knape,

Dagens besked innebär att samarbetet mellan stat, kommun och regioner kan tydliggöras och säkras i en mer kontrollerad process. Samtidigt behöver regeringen och Arbetsförmedlingen omgående vidta åtgärder i den nya situationen.

SKR har under 2019 lämnat flera inspel till regeringen avseende utvecklingen av arbetsmarknadspolitiken. Dels åtgärder som krävs för att Arbetsförmedlingen ska fungera här och nu. Dels hur kommuners och regioners arbete kan tas tillvara och utvecklas i ett längre perspektiv.

− Det är bra att regeringen nu bromsar reformen för att det nya ska vara genomtänkt och välunderbyggt. Men vi står fortsatt kvar med en rad frågor som behöver belysas. Vi ser ett stort behov av en strukturerad dialog mellan regeringen, oss och våra medlemmar och föreslår att det skapas en samverkansgrupp som följer reformen, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

De förändringar som redan genomförts har haft stor påverkan på kommuner och regioner och SKR har formulerat ett antal punkter som den nytillträdda generaldirektören på Arbetsförmedlingen måste ta itu med omgående.

Det handlar bland annat om att säkerställa personal i hela landet, att säkra att samverkan mellan kommunen och Arbetsförmedlingens handläggare fungerar och att utveckla dialog med kommun- och regionsektorn.

Fakta

Enligt Januariavtalet ska Arbetsförmedlingen reformeras i grunden. SKR bevakar den stora omställning som sker av arbetsmarknadspolitiken 2019–2021.

Oscar Svensson
Utredare

Åsa Karlsson
Utredare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!