Publicerad: 28 november 2019

Nyhet

SKR:s nya inriktning för fyra år beslutad

Med en beslutad inriktning för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samt en namnändring till SKR så avslutades kongressen idag.

Anders Knape

Anders Knape

Idag avslutade Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), kongressen. Han tackade för intensiva debatter som ledde fram till det inriktningsdokument som ska vara vägledande för SKR:s arbete för hur välfärden ska värnas och utvecklas och som ska gälla fyra år framåt.

Huvudpunkterna i inriktningsdokumentet:

  • Vital demokrati och effektiv styrning
  • Hållbar välfärd och utveckling i hela landet
  • Attraktiva arbetsgivare och engagerade medarbetare

– Det har varit en bra kongress med intensiva debatter som lett fram till en inriktning för vad SKR ska driva de kommande fyra åren, inte minst med vårt lokala och regionala perspektiv gentemot staten. Dessutom har vi beslutat ändra vårt namn så att det speglar våra medlemmar väl, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner.

SKR:s medlemmar – kommuner och regioner – ansvarar för den största delen av välfärden. Kraven på välfärden och samhällets tjänster ökar samtidigt som allt färre ska försörja allt fler. Framtida behov och resurser kräver en utvecklad välfärdsservice – en hållbar välfärd med god kvalitet.

– Vi ska nu fortsätta vårt arbete med att se till att den långsiktigt hållbara finansieringen av välfärden kan tryggas. Många kommuner och regioner har en utmanande ekonomisk situation, samtidigt som behoven av välfärdstjänster ökar. Här krävs en ökad samsyn och bättre samverkan med staten. Statens överskott bör användas till ökade satsningar på välfärdens verksamheter. En jämlik och modern välfärd är ett delat ansvar, säger Anders Knape.

Inriktningsdokument
Med reservation för ändringar och kompletteringar

Hämta högupplöst bild på Anders Knape

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!