Publicerad: 16 maj 2016

Nyhet

Skolkommissionen på fel kurs

Skolkommissionen föreslår ökad statlig styrning av huvudmännen utan att nämna statens nuvarande ansvar. De önskar samarbete utan att vilja lyssna. Nu måste förslaget på remiss, menar SKL.

– Skolkommissionens förslag är precis som vi befarat, lösa utkast om att staten ska styra upp skolan genom centrala reformer. Det absolut viktigaste nu är att förslaget går på remiss så att också huvudmännen ordentligt involveras i arbetet. Det finns en risk att kommissionens förslag uppfattas som Lösningen på skolans problem, utan att alla perspektiv kommer fram, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef på SKL.

Per-Arne Andersson, avdelningschef på SKL

– Vi ska analysera delbetänkandet noga och förhoppningsvis finns det förslag som är konstruktiva och möjliga att genomföra. Men tyvärr ser vi framförallt tre områden som vi reagerar negativt på, säger Per-Arne Andersson.

SKL:s kritiska synpunkter

  • Skolkommissionen talar om betydelsen av bred uppslutning och samling för skolan. Samtidigt saknas huvudmännens perspektiv – de som är ytterst ansvariga för skolan. Delbetänkandet måste därför ut på remiss, vilket ännu inte är beslutat.
  • Skolkommissionens förslag om starkare statlig styrning av skolans finansiering bygger på en övertro på statliga insatser. Att fördela mer pengar till de kommuner som anslår minst utgår ifrån att de också klarar sig sämst. Så ser det inte ut. Det viktiga är hur resurserna används. Att sprida de kunskaperna till landets huvudmän vore mycket mer effektivt än en ny stor reform.
  • Skolkommissionen nämner endast i liten utsträckning statens egna ansvarsområden, men desto mer hur man vill styra huvudmännen. Till exempel nämns inte behovet av en bättre lärarutbildning eller lärosätenas ansvar för kompetensutveckling och forskningsanknytning på skolorna.

Ett val mellan stat eller kommun

– Vi står nu inför ett vägskäl. Vi vill fortsätta att utveckla skolan med kommunerna som huvudman. Men väljer staten att gå vidare mot byråkratisering och centralisering så måste frågan ställas vilken roll som kommunerna egentligen ska ha när det gäller skolan. Utvecklingen går mot ett allt större ansvar med ett allt mindre mandat. Det är en ohållbar situation, säger Per-Arne Andersson.

Ta fasta på det som fungerar här och nu

– Det är märkligt att Skolkommissionen i så liten grad utgår ifrån det som fungerar här och nu. Samtidigt som skolan står inför stora utmaningar så finns ju många positiva tecken på förbättringar ute i landet. Det visar inte minst Huvudmännens expertråd i sin färska rapport, säger Per-Arne Andersson.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!