Publicerad: 31 maj 2018

Nyhet

Skolans storlek avgör inte resultaten

Det är för enkelt att säga att skolans storlek påverkar studieresultaten. Det visar en ny rapport från SKL som undersöker orsakerna bakom skillnader i resultat mellan små och större skolor.

Maria Caryll.

Kopplingen mellan studieresultat och storlek på skola är en fråga som har diskuterats mycket. Dock är det en fråga som inte är så lätt att svara på då det finns många faktorer som spelar in och är viktiga att man tar med innan man drar några slutsatser.

I rapporten studerar vi sambandet mellan skolstorlek och studieresultaten i årskurs 9 (uttryckt i meritvärde, klarat kunskapskraven i alla ämnen respektive behörighet till gymnasiet - yrkesprogram) respektive i årskurs 6 (uttryck som godkänt i engelska, matematik och svenska).

– Det är viktigt att man inte bara tittar på resultat rakt av utan tar hänsyn till bakomliggande faktorer som kan ha påverkat resultatet. När man gör det så får man en annan bild än den som först framkommer. I tidigare rapporter så har vi resonerat kring fördelar och utmaningar med små skolor. Nu ville vi gå steget längre och titta på storlekens inverkan på resultaten säger Maria Caryll, sektionschef avdelningen för utbildning och arbetsmarknad på SKL.

Flera variabler har undersökts

Utöver själva studierresultaten har utredaren tittat närmare på föräldrarnas utbildningsnivå, föräldrarnas inkomst, föräldrarnas eventuella behov av ekonomiskt bistånd, utländsk bakgrund/nyligen invandrad, kön, kommuntyp, andel lärare med pedagogisk högskoleexamen och huvudman (fristående/kommunal).

En slutsats är att storleken på skolan inte spelar någon roll annat än på meritvärdet i årskurs 9 där ett visst samband kan ses. De allra minsta skolorna presterar sämre än övriga, större skolor, men det finns minst en förklaring till det. I de minsta skolorna är de så kallade resursskolorna överrepresenterade och förklarar därför avvikelserna nedåt i resultat.

  • Mer än en fjärdedel av Sveriges skolor har färre än 100 elever och i dessa går drygt sex procent av eleverna.
  • Fler än hälften av grundskolorna har färre än 200 elever och i dessa går omkring en fjärdedel av eleverna.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!