Publicerad: 26 oktober 2015

Nyhet

SKL vill stärka Riksarkivets uppdrag

Öppenhet och transparens har länge varit ett signum för Sverige. Nu riskerar det att gå förlorat, skriver SKL i en framställan till regeringen. Förbundet vill ge Riksarkivet utökat uppdrag.

kvinna skriver på en ipad

Många organisationer har välordnade processer för bevarande av pappersinformation, men bara ett fåtal har en hållbar hantering för bevarande av sin digitala information. 

– Det riskerar att leda till att transparensen minskar i takt med att den ökade digitala ärendehanteringen ökar i offentlig sektor, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting. 

Både regeringen och e-delegationen har pekat på de ökade möjligheter till delad information som följer av digitaliseringen. 

– Här finns det effektivitetsvinster som spar tid och pengar för såväl offentlig sektor som för den enskilde brukaren, konstaterar Lena Micko.

– Men vi har också aspekten att den offentliga informationen inte sparas på ett hållbart sätt om vi inte utnyttjar de möjligheter och den teknik som finns.

Enligt enkäten Anslutning till nationella digitala tjänster som SKL låtit göra är det endast 10 procent av kommunerna och landstingen som räknar med att vara igång med e-arkiv under 2015. Främst beror det på bristande kompetens och resurser.

Lena Micko, ordförande, SKL

– Arbetet går alldeles för långsamt. SKL har satsat mycket på detta, men det är tydligt att våra medlemmar behöver ökat stöd och vägledning, säger Lena Micko.

Därför föreslår nu SKL att Riksarkivet får ett utökat och stärkt uppdrag genom att:

  • Ta en ledande roll i utvecklingen av en hållbar digital informationshantering i offentlig sektor.
  • Öka takten i utveckling och förvaltning av förvaltningsgemensamma specifikationer.
  • Inleda ett nationellt samarbete med landets arkivmyndigheter för gemensam kompetensutveckling och ökad regional samordning.

SKL:s yttrande Behov av att stärka Riksarkivets roll kring digital informationshantering (PDF, nytt fönster)

  • 6 procent av alla kommuner och landsting har ett digitalt arkiv i drift.
  • 4 procent planerar att införa det under 2015.
  • 20 procent under 2016.
  • 70 procent uppger ett senare införande eller att man inte vet.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!