Publicerad: 25 juni 2019

Nyhet

SKL vill ha lagändring för automatiskt beslutsfattande

Kommuner och regioner behöver samma juridiska möjligheter som statliga myndigheter att utveckla verksamheten genom automatiserat beslutsfattande. SKL kräver en ändring av kommunallagen.

Jenny Birkestad, chef för avdelningen för digitalisering på SKL

Jenny Birkestad

I skrivelsen, som skickas till regeringen idag, konstaterar SKL att dagens kommunallag inte möjliggör automatiserat beslutsfattande i den utsträckning som behövs. Sedan 2018 är det möjligt för statliga myndigheter, men kommunallagens bestämmelser har inte ändrats på samma sätt.

– Ett automatiserat beslutsfattande förenklar den kommunala och regionala verksamheten och gör det enklare för medborgare att få likvärdig handläggning och snabbare beslut. Antalet dagliga rutinbundna beslut är omfattande och potentialen att frigöra tid är stor. Det är helt nödvändigt när behoven av välfärd ökar samtidigt som arbetskraftsbristen är ökande, säger Jenny Birkestad, chef för avdelningen för digitalisering på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

SKL vill att automatiserat beslutsfattande ska omfatta kommuner och regioner och på så sätt skapa förutsättningar för verksamheterna att omfördela tid och resurser så att välfärden kan levereras likvärdigt, effektivt och med god kvalitet i hela Sverige.

– Besluten kan handla om olika tillstånd som exempel boendeparkering, men även beslut om plats i förskola, särskola, SFI, eller om vårdinsatser och omsorgsboenden. Genom att kunna automatisera beslut frigörs viktig tid som kan användas för angelägna uppgifter som kräver närvaro, exempelvis möten med medborgare. Arbetets innehåll förändras, och resurserna räcker längre, säger Jenny Birkestad.

SKL betonar vidare i skrivelsen att skäl saknas för skillnader i regler för beslutsfattande i statliga och kommunala förvaltningsmyndigheters ärendehandläggning, tvärtom finns det goda skäl till ett modernt och sammanhållet regelverk som möjliggör digital transformation av välfärden. Hemställan avser bestämmelse i 28 § i förvaltningslagen om automatiserat beslutsfattande.

Louise Callenberg
Sektionschef

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!