Publicerad: 2 december 2015

Nyhet

SKL vill ha avgiftsfritt informationsutbyte för kommuner

SKL ställer sig bakom de rekommendationer som e-delegationen lämnar i sitt slutbetänkande. Förbundets yttrande syftar främst till att lyfta kommunsektorns perspektiv och behov.

flera personer i olika generationer som använder ipads, datorer och smartphones.

Hämta yttrandet: ”En förvaltning som håller ihop” (PDF, nytt fönster)

Rekommendationerna i slutbetänkandet ska driva på den gemensamma e-förvaltningsutvecklingen. Och här, menar SKL, tappar man ibland bort det kommunala perspektivet.

Det gäller bland annat det avgiftsfria informationsutbytet mellan myndigheter, där utvecklingen oftast fokuserar på kostnadsfritt utbyte av information mellan statliga myndigheter. Kommuner och landsting förväntas även fortsättningsvis betala för att ta del av statlig registerinformation, menar SKL.

Lena Micko, ordförande, SKL

– Information måste kunna delas avgiftsfritt mellan samtliga myndigheter inom offentlig sektor om att vi ska uppnå bästa möjliga nytta av digitaliseringen, säger SKL:s ordförande Lena Micko.

Förbundet vill ha en kartläggning av vilka informationsmängder som ska utgöra samhällets grunddata och som ska användas brett i offentlig sektor. Därtill behöver det behöver det utformas en finansieringsmodell för informationsutbytet, enligt SKL.

Digitalt som förstahandsval

Slutbetänkandets övergripande och uppmanande formulering om att digitala tjänster ska vara förstahandsval i kontakterna med medborgare och företag, vill man ändra till ”Digitalt som förstahandsval” för att undvika för mycket fokus på just e-tjänster. Även handläggning och informationsutbyte måste vara digitalt för att nå full effektivitet och nytta.

– Risken är annars att det blir kvantitet istället för kvalitet, säger Lena Micko. Fokus måste ligga på samverkan kring invånarnas livssituationer – inte på att utveckla så många tjänster som möjligt.

E-delegationen konstaterar också att det finns ett behov av att utländska medborgare ska kunna legitimera sig digitalt för att kunna använda svenska e-tjänster. Här lyfter förbundet återigen sina ståndpunkter kring e-legitimationen och påminner om den tidigare framställan till regeringen där man föreslagit en överläggning kring bristerna i Svensk e-legitimation.

Yttrandet i korthet

  • Digitala tjänster som förstahandsval.
  • Kostnadsfri grundläggande information.
  • Långsiktigt hållbar finansiering för gemensamma digitala tjänster.
  • Förstärk förmågan att skapa juridiska förutsättningar för förvaltningsgemensam utveckling.
  • Åtgärda brister i regleringen av förutsättningarna för att nå balans mellan en effektiv e-förvaltning och ett välavvägt integritetsskydd när det gäller automatiserad behandling av uppgifter om enskilda.
  • Genomgång av regler som kräver egenhändig underskrift eller fysiska originalexemplar så att onödiga hinder mot elektroniska rutiner kan undanröjas, samt skapa möjligheter för att utländska medborgare ska kunna legitimera sig mot svenska e-tjänster.
  • Informationsutbyte vid försörjningsstöd behöver utvidgas för att omfatta fler uppgifter och fler uppgiftslämnande myndigheter.
  • Utökat elektroniskt utbyte i processen för bygglov och planhantering.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!