Publicerad: 1 juli 2019

Nyhet

SKL vill bli en samlande arena för psykisk hälsa

Kortsiktiga projekt och satsningar räcker inte för att stärka den psykiska hälsan. Nu vill SKL bli en samlande arena för en långsiktig kraftsamling där många olika samhällsaktörer medverkar.

Anders Knape.

Anders Knape.

Det krävs en nationell kraftsamling för att motverka utbredningen av psykisk ohälsa i samhället. Det anser Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, som under Almedalsveckan i Visby för fram initiativet och välkomnar fler aktörer i arbetet.

– Psykisk hälsa och ohälsa intresserar och engagerar i Almedalen. Det är en bra grund för oss att föra fram våra tankar på en nationell satsning, säger SKL:s ordförande Anders Knape.

Målet med kraftsamlingen är att få till en bred samhällsförändring, med omställningar som ligger i linje med exempelvis en mer nära vård och med den pågående digitaliseringen, som SKL driver tillsammans med kommuner och regioner. En kraftsamling ska omfatta allt från att skapa ett mer hälsofrämjande samhälle och levnadssätt till ett hållbart stöd för dem som behöver.

– Vi måste bryta utvecklingen med allt fler som mår psykiskt dåligt. Vi vill se en långsiktig satsning och välkomnar en stor bredd av aktörer att delta, säger Anders Knape.

Mycket görs och har redan gjorts för att möta den negativa utvecklingen. Både kommuner och regioner jobbar med olika initiativ, men förutsättningarna är olika och mer insatser behövs.

Den första fasen i arbetet med kraftsamling för psykisk hälsa är att fram till i höst kontakta intressenter och hitta arbetsformer för det kommande arbetet.

Ing-Marie Wieselgren
Projektchef

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!