Publicerad: 3 juli 2015

Nyhet

SKL värnar kvinnojourerna

Landets kvinnojourer är avgörande och viktiga aktörer i arbetet för att ge våldsutsatta kvinnor och barn stöd och skydd. 

När kommuner upphandlar skyddade boenden är risken stor att delar av kvinnojourernas verksamheter slås ut. Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har därför i politisk enighet tagit ställning i frågan. Kvinnojourer som är ideella organisationer ska så långt möjligt inte behöva genomgå formellt upphandlingsförfarande.

SKL anser vidare, i linje med det, att det ska vara möjligt att särbehandla icke vinstsyftande organisationer i offentlig upphandling, samt att det enligt kommande EU-direktiv ska föras in i den svenska upphandlingslagstiftningen. 

– Vi står inför en situation där kompetens som byggts upp under decennier inom kvinnojoursrörelsen kan komma att gå till spillo. Stöd och skydd till kvinnor och barn kan inte betraktas som något som går att upphandla som vilken vara som helst. Detta skulle vara en förlust för hela samhället, säger Lennart Gabrielsson, styrelseledamot, SKL.

– Samhället har inte stått förberett och rustat för att ta hand om konsekvenserna av mäns våld mot kvinnor. Verksamheterna har byggts upp under decennier med ett stort inslag av frivilligt och obetalt arbete. Kunskapsnivån är generellt mycket hög. Att gå ut i regelrätta upphandlingar innebär risk för ett förlorat fokus på de våldsutsatta. 

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!