Publicerad: 20 september 2017

Pressmeddelande

SKL välkomnar välfärdssatsningar

I budgetpropositionen finns flera större satsningar på välfärden under de kommande åren. Mest glädjande är en permanent höjning av de generella statsbidragen från 2019 och framåt.

– Från och med nästa år förväntas behovet av välfärd öka snabbare än vad intäkterna gör. Det är en situation som kräver stöd från staten och därför är satsningar på vård, skola och omsorg välkomna, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Regeringen föreslår en ökning av det generella statsbidraget till kommunsektorn på fem miljarder kronor år 2019 och ytterligare fem miljarder 2020. Det är ett glädjande besked för SKL, som under lång tid har pekat på behovet av generella och permanenta ökningar för att minska gapet mellan intäkter och kostnader framöver.

– Att regeringen dessutom aviserar för ökade generella statsbidrag för 2019 och framåt redan nu är mycket positivt. Det ger kommuner, landsting och regioner bättre möjligheter att planera sin verksamhet, säger Lena Micko.

Satsningar på sjukvården behövs

Regeringen föreslår ett extra tillskott på cirka 5 miljarder kronor för att förstärka hälso- och sjukvården. Det ska bland annat gå till att stärka personalens arbetsvillkor på olika sätt samt att öka tillgängligheten i vården genom den så kallade patientmiljarden.

– Vi har flera centrala överenskommelser mellan regeringen och SKL inom området, bland annat samverkan mellan kommuner och landsting så att ingen ska behöva vara på sjukhus i onödan, säger Lena Micko och fortsätter:

– Vi tycker att det är bra och ger bäst resultat med de satsningar som gör det möjligt för varje landsting och region att själv prioritera vilka insatser som behövs lokalt.

Kortsiktiga lösningar med riktade bidrag

De riktade statsbidragen är fortsatt många och omfattande. SKL har länge pekat på bristerna med statsbidrag som är detaljerat villkorade. Till exempel föreslås totalt sex miljarder kronor i riktade bidrag gå till att minska klyftorna i skolan de närmaste tre åren.

– Det är en omfattande satsning på skolan som behövs och regeringens intentioner med de riktade bidragen är goda. De ger dock också administrativt merarbete, ökade kringkostnader och försvårar en långsiktig planering, vilket är bekymmersamt. Olika behov kräver olika lösningar, säger Lena Micko.

Fler jobb och enhetligt stöd

Vid sidan av satsningarna på välfärden välkomnar SKL förslagen om satsningar på att få fler i jobb, snabbare etablering av nyanlända, ett höjt tak för lönebidragen och att flera anställningsstöd ersätts med ett enhetligt stöd.

– SKL har länge drivit frågan om ett enhetligt stöd då vi ser att den stora floran av olika stöd har lett till kortsiktighet. Förändringen tror vi kommer att underlätta för arbetsgivare att anställa, säger Lena Micko.

Viktiga initiativ saknas i budgeten

SKL beklagar att regeringen inte föreslår tillskott för att täcka de investeringsbehov som finns i välfärdslokaler, såsom skolor, sjukhus och äldreboenden. Det finns heller inga förslag om ersättning till de kommuner som fått ta över stora kostnader för personlig assistans när Försäkringskassan dragit ned. SKL hade också gärna sett ett initiativ för att se över de finansiella reglerna för att ge fler människor chans att efterfråga en egen bostad.

SKL presenterar Ekonomirapporten den 17 oktober. I rapporten, som kommer två gånger per år, ges bland annat en närmare analys av hur förslagen i regeringens budgetproposition påverkar kommunsektorns ekonomi.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!