Publicerad: 2 oktober 2019

Nyhet

SKL välkomnar utredning om molntjänster

Regeringen tillsätter en utredning av statliga myndigheters behov av it-drift samt rättsliga förutsättningar för utkontraktering till privata leverantörer. Även kommuner och regioner berörs.

Jenny Birkestad.

Jenny Birkestad

Utredaren ska analysera säkerhetsmässiga och rättsliga förutsättningar för samordnad statlig it-drift;

  • om den bör samordnas och lämna förslag på mer varaktiga former för sådan it-drift
  • om det bedöms lämpligt ur ett säkerhetsperspektiv, och de författningsförslag som detta kräver.

Utredaren ska även analysera de rättsliga förutsättningarna för statliga myndigheter, kommuner och regioner att med bibehållen säkerhet utkontraktera it-drift till privata leverantörer och vid behov lämna författningsförslag.

– Rättsläget kring de här frågorna behöver klarläggas, vilket bland annat SKL har framfört. SKL välkomnar därför utredningen som nu kommer att ge en bredare belysning och bättre vägledning för våra medlemmar i arbetet med utveckling i en digital tid, säger Jenny Birkestad, chef för avdelningen för digitalisering på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

– Utredningen löser ju inte omedelbart de frågor som kommuner och regioner står inför idag men en översyn av möjliga författningsändringar kopplat till användningen av molntjänster är ett stort steg i rätt riktning. För att underlätta hanteringen av nuläget släpper SKL inom kort en vägledning som stödjer ett riskbaserat tänk i beslutsfattandet vid val av driftslösning, säger Jenny Birkestad.

Uppdragen att kartlägga och analysera statliga myndigheters it-drift och den offentliga förvaltningens rättsliga förutsättningar för utkontraktering med bibehållen säkerhet, inklusive eventuella författningsförslag, ska redovisas senast den 31 augusti 2020. Uppdraget att föreslå mer varaktiga former för samordnad statlig it-drift ska redovisas senast den 31 maj 2021.

Jeanna Thorslund
Jurist

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!