Publicerad: 10 februari 2017

Nyhet

SKL välkomnar utredning om avgiftsfria grunddata

Även kommunsektorn ska avgiftsfritt kunna få tillgång till grunddata från olika register.
– Det kommer att förenkla för våra medlemmar, säger SKL:s ordförande Lena Micko.

Lena Micko, ordförande SKL

Regeringen har gett Ekonomistyrningsverket i uppdrag att föreslå en finansieringsmodell för hur även kommuner, landsting och regioner avgiftsfritt ska kunna få tillgång till grunddata. Från och med i år slipper statliga myndigheter att fakturera varandra när de utbyter så kallade prioriterade grunddata, till exempel uppgifter i folkbokföringen.

Ambitionen är nu att göra det enklare och minska de administrativa kostnaderna även för kommunsektorn.

– Vid SKL:s kongress 2015 slog vi fast att ett av inriktningsmålen för mandatperioden är att verka för att grundläggande information om person, företag, fastighet och geografi som staten förfogar över ska vara fritt tillgänglig. Detta har vi jobbat för att få till stånd, och därför är förstås regeringsuppdraget idag mycket välkommet, säger Lena Micko.

Utredningsuppdraget ska slutredovisas för regeringen senast den 31 maj i år.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!